E-læring

E-læringsforløb om betjening af studerende

19. marts 2019

På de fleste folkebiblioteker møder vi de studerende når de skal lave skriftlige opgaver. Nogle af eleverne har måske allerede talt med en gymnasiebibliotekar, andre har ikke. Det sidste års tid har ambassadørnetværket haft fokus på hvordan man bedst kan betjene denne brugergruppe, og det munder nu ud i et e-læringsforløb. Det starter på mandag den 25. marts og afsluttes den 17. april. Du kan stadig nå at tilmelde dig og være med. Tilmelding og mere information findes her: https://centralbibliotek.dk/e-l%C3%A6ring-mtilmelding/e-l%C3%A6ringsforl%C3%B8bet-boost-din-betjening

Tilknytning

Forfatter

Rosa Andersen: 
ra@gentofte.dk