Helsinki
Foto: Colourbox.dk

Få hjælp til at komme i gang med EU-projekter

1. september 2016

Lyder det tillokkende at prøve kræfter med et EU-projekt? Måske I endda allerede har idéen, men mangler viden om, hvordan I konkret kommer i gang? Så er det nu, I har chancen for at blive hjulpet i gang med europæisk projektarbejde. I november afholdes et internationalt seminar i Helsinki for alle, som overvejer at søge puljen Europa for Borgerne i 2017.

Seminaret har fokus på deltagernes arbejde og udvikling af deres projekter, netværk og nye partnerskaber samt dybere information om programmet bl.a. i forhold til udarbejdelse af ansøgning.

Størstedelen af udgifterne bliver dækket af det danske contact point for Europa for Borgerne. Seminaret afholdelse fra d. 2.–4. november 2016 i Helsinki, Finland.

Læs mere om seminaret

Hvad er Europa for Borgerne?
Det primære fokus for Europa for Borgerne er aktivt europæisk medborgerskab og projekter, der vil forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau. Fokuspunkter, som er oplagte i bibliotekssammenhæng. Læs mere

Grib chancen og få meget mere viden om, hvad et EU-projekt kan give lige netop jeres bibliotek.

For at deltage skal I igennem en ansøgningsproces, se ansøgningsformular her.

For mere information om seminaret, kontakt Gitte Smed, Slots- og Kulturstyrelsen, gsm@slks.dk eller 3373 3318.

Har I brug for sparring på jeres projekt?
Igennem Projekt Sherpa har I mulighed for at få sparring omkring jeres projektidé og konkrete erfaringer med ansøgningsproces m.m. Odense Bibliotekerne og Roskilde Bibliotekerne står bag projektet, som har til formål at fremme og understøtte øget viden og brug af nordiske og europæiske støtteordninger i danske biblioteker.

Projektet er rettet mod folkebiblioteker med gode idéer, som mangler et springbræt til at skaffe international økonomisk støtte til samarbejde og biblioteksudvikling. Gennem videndeling og erfaringsudveksling, konkret sparring, vejledning, support og henvisning til støtteordninger kan vi guide dit bibliotek og skabe grobund for konkrete udviklingstiltag i folkebibliotekerne.

Sammen har vi god erfaring med ansøgninger, gennemførelse og afrapportering af projekter med støtte fra både EU og nordiske støtte-puljer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få konkret viden og erfaringer direkte i din mailboks

Du kan også følge Projekt Sherpas gruppe på Centralbibliotek.dk

Giv os et ring!
I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe og få en snak med en af projektets to konsulenter:

Charlotte Dale fra Odense Bibliotekerne, tlf.: 5125 3020 og Martin Zandi fra Roskilde Bibliotekerne, tlf.: 2480 6905
 

Forfatter

Anne-Mette Kjærbye Jakobsen: 
amk@odense.dk