Foto: Lisbeth Roed, Gør Det Lettere

Gør det lettere – lær mere

11. juni 2019

Projekt ”Gør det lettere – en national indsats for læsesvage borgere”, er slut, men mulighederne for kompetenceudvikling er der stadig. ”Gør det lettere” er nu overgået til drift. Tovholderfunktionen ligger hos Vejle Bibliotekerne og er en del af CB-opgaven. I projektperioden blev i alt 549 biblioteksansatte på 25 forskellige biblioteker undervist i biblioteksbetjening af ordblinde og læsesvage voksne. Siden har personalet på yderligere 6 biblioteker gennemgået kompetenceforløbet, som består af 2½ times undervisning, et online-kursus samt en workshop med præsentation og afprøvning af elektroniske hjælpemidler. Undervisningen er en blanding af oplæg, øvelser og diskussioner og retter sig mod det personale, som har udlånsvagter. Nota er samarbejdspartner og man kan finde mere information her     Hvis personalet på dit bibliotek ønsker et kompetenceløft på dette vigtige område – eller hvis du vil vide mere om det, kan du kontakte Lisbeth Roed, Vejle Bibliotekerne, lr@vejlebib.dk

Forfatter

Judith Benz Therkelsen: 
jbt@vejlebib.dk