Foto: Gør det lettere

Gør det lettere på nota.dk

11. december 2018

549 biblioteksansatte på 25 biblioteker har i løbet af 2017-2018 deltaget i projekt ’Gør det lettere – en national indsats for læsesvage borgere’. Formålet med projektet har været at gøre bibliotekets tilbud mere tilgængelige for ordblinde og læsesvage voksne og at uddanne store grupper af biblioteksansatte, så de føler sig bedre rustede til at betjene borgere med læsevanskeligheder.

Materialer på nota.dk
Som en del af projektet er der blevet udviklet en grafisk formidlingspakke til brug i biblioteksrummet og på de digitale medier og et tredelt kompetenceforløb målrettet biblioteksansatte med publikumsbetjening. I tilknytning til projektet er udarbejdet et idékatalog med konkrete ideer til, hvordan bibliotekerne kan arbejde med at gøre det lettere for ordblinde og læsesvage voksne.

Alle materialer fra projektet er frit tilgængelige for alle landets biblioteker og kan downloades på https://nota.dk/services/biblioteker.

Materialerne er tænkt som prototyper, der kan bruges i deres nuværende form, som inspiration til andre materialer eller til videreudvikling.

Gør det lettere i 2019
Projektet går i drift fra januar 2019 med Vejle Bibliotekerne som tovholder. Ønsker man som bibliotek at blive en del af ’Gør det lettere’ kan man kontakte tovholder Lisbeth Roed, tlf. 21999711, lr@vejlebib.dk

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe og Vejle Bibliotekerne og har, udover 8 deltagerbiblioteker, en række samarbejdspartnere, der bl.a. tæller Nota, DB, Ordblindeforeningen, Netværkslokomotivet og DR Ligetil. Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen under ’Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål’.

/projektleder Marion Tirsgaard, marti@vejle.dk

Forfatter

Judith Benz Therkelsen: 
jbt@vejlebib.dk