Hvad skal bibliotekerne bruge skolereformen til?

24. juni 2015

Hvordan kan bibliotekerne bidrage mere konkret til skolereformen og børnenes læringsmål? Hvilke samarbejdsmuligheder har vi og hvilke kompetencer kan bibliotekerne lokalt bidrage med?
Spørgsmålene og mulighederne er mange!
Deltag i dette 3 dages kursusforløb og få indblik og overblik over reformen og dens potentialer for dig og dit bibliotek.
Få mulighed for at afdække jeres lokale samarbejdsmuligheder og få afdækket jeres egne kompetencer i forhold til at være afklaret omkring hvad vi som bibliotek og samarbejdspartner egentlig kan tilbyde.
Sidst men ikke mindst giver kursusforløbet dig mulighed for at møde andre kolleger som kan bidrage til en faglig sparring og erfaringsudveksling bibliotekerne imellem.

Centralbibliotekerne ønsker at understøtte dette udviklingsarbejde og er derfor gået sammen om at tilbyde dette forløb som en del af den nationale kompetenceudvikling i 2015.
Forløbet henvender sig både til biblioteker der skal i gang, lige er startet eller er længere i arbejdet, idet der både er fokus på at give viden, inspiration og værktøjer til en revitalisering af eksisterende aktiviteter og til udvikling af nye aktiviteter og undervisningsforløb.

Konkret består forløbet af 2 dele - fordelt på 3 dage:

  • Konferencedagen Skolereformen fra A-Z med fokus på viden om skolereformen og de nye Pædagogiske Læringscentre (PLC). Her vil man få et overblik over reformens indhold - særligt med fokus på hvor bibliotekerne kan spille en rolle, man får et indblik i lærernes maskinrum og inspiration og praksisekspempler ved konkrete skole- og bibliotekssamarbejder
  • 2 kursusdage, hvor deltagerne arbejder med at kortlægge og koble de kompetencer, der er på deres bibliotek, med de mål læreren arbejder medi forhold til elevernes læring
    Deltagerne for herigennem værktøjer til at identificere og opdyrke nye samarbejdspartnere på skolerne

Forløbet tilbydes i hver region - læs meget mere om de regionale tilbud under Arrangementer:

Er man interesseret i KUN at deltage i konferencen Skolereformen fra A-Z, er dette muligt!
Vi har programsat konferencen/Dag 1 i kursusforløbet, 3 steder i landet og sørget for flere pladser til at andre interesserede kan deltage.
De der allerede er tilmeldt det samlede kursusforløb har automatisk en plads på konferencen. Øvrige interesserede kan tilmelde sig dagen separat følgende 3 steder:

  • Roskilde (Roskilde og Gentofte afvikler)
  • Randers (Herning og Aalborg afvikler)
  • Vejle (Vejle og Odense afvikler)