Konference om fremtidens samarbejde mellem campus og folkebibliotek
Foto: KøgeBibliotekerne

Konference om fremtidens samarbejde mellem campus og folkebibliotek

19. december 2016

Du er inviteret til en inspirerende konferencedag med spændende oplæg om synergierne mellem uddannelse og folke- og fagbiblioteket samt plads til netværk og konstruktiv debat.

Til konferencen præsenteres en række anbefalinger til hvordan, folkebiblioteker og uddannelsesbiblioteker kan samarbejde med undervisere og studerende med det mål for øje at give de studerende et studietilbud, der øger trivsel og gennemførelse og på længere sigt innovation og vækst i samfundet.

Som det vil fremgå, opstår der en synergieffekt, når bibliotekarer og undervisere med hver deres unikke faglighed samarbejder. Når man så ydermere inddrager de studerende, forstærkes denne effekt som følge af diversiteten i sammensætningen.

Et element der går igen i anbefalingerne er bibliotekaren som den neutrale facilitator mellem studerende og undervisere. I denne sammenhæng har biblioteket og dets videnresurser en opgave som det 3. sted, hvor de studerende kan udfolde sig fagligt, kreativt og socialt – et forum for studieliv på deres egne præmisser.

Et andet gennemgående element er inddragelsen af de studerende, hvormed man får dem til at arbejde med sig selv som målgruppe.

De fire hovedanbefalinger:
•    Samarbejde mellem undervisere og biblioteker
•    Kommunikation med de studerende
•    Studiemiljø
•    Netværk og videndeling

Så mød op til konferencen og bliv klogere på de studerendes ønsker og behov til biblioteket, og hvordan du selv kan fange deres opmærksomhed og igangsætte aktiviteter.

Deltagelse er gratis, og du kan tilmelde dig her: https://campus-koege.safeticket.dk/events

Slots- og Kulturstyrelsen har afsat midler til KøgeBibliotekerne og otte uddannelsesinstitutioner i CAMPUS Køge til at udvikle koncepter og metoder, der kobler tværsektorielle bibliotekstilbud, samt dokumenterer hvad der sker, når kernekompetencer fra forskellige interessenter kombineres.

Forfatter

Anders Kragh Sørensen: 
Anders.Kragh.Soerensen@koege.dk