Lær amok kampagne for nationale licenser

1. september 2017

Så blev det september, og vi er kommet ind i efterårsmånederne, hvor der er tid til indendørs aktiviteter.
 
Centralbibliotekernes Ambassadørnetværk tilbyder dette efterår et nationalt Lær Amok forløb på de 3 nationale licenser: eReolen Global, PressReader og RBDigital. Disse tre licenser er helt eller delvist betalt af Centralbiblioteks tilskuddet frem til slutningen af 2018.

Rigtig mange kommuner har heldigvis valgt at stille disse licenser til rådighed for deres brugere, og Centralbibliotekernes Ambassadørnetværk vil gerne give bibliotekernes ansatte mulighed for at lære disse licenser godt at kende, så de på bedste vis kan blive formidlet videre til bibliotekernes brugere.

Som sædvanligt vil der være en introduktion til licensen efterfulgt af opgaver, som giver mulighed for at komme godt ind i licensens muligheder. Der er fine præmier til det/de biblioteker med den største procentvise gennemførelse. 
Der vil også blive oprettet en webside, hvor bibliotekerne kan lægge beskrivelser og billeder op af netop deres kreative formidlingstiltag. Til inspiration for andre.
Også her er der knyttet konkurrence med særdeles fine præmier.

Praktisk info
Tidsplan:
25.9. Der udsendes et velkomstbrev til alle med oplysninger om forløbet.
Derefter udsendes de enkelte lær amok forløb på følgende tidspunkter:
2.10. eReolen Global
23.10 PressReader
13.11. RBDigital (Zinio)

Målgruppe:
Forløbet er for alle interesserede, men primært rettet mod personale med publikumskontakt.

Tidsforbrug:
Det skal ikke være en uoverkommelig opgave at deltage i forløbet, og derfor er der 3 uger mellem udsendelse af opgaverne, som giver et overblik over de enkelte licensers muligheder og begrænsninger. Med de 3 uger mellem hver lær amok licens mener vi, at alle kan finde tid til fordybelse i licenserne.

Tilmelding:
Din regions kontaktperson/licensansvarlige koordinerer dette.

Fristen for deltagelse i konkurrencen er 4. december. Vinderne findes d. 5. december.

Har man spørgsmål er det muligt at kontakte din regions licensansvarlig eller Anne-Birthe Hansen anne-birthe.hansen@aalborg.dk, Aalborg Bibliotekerne.