Ny grønbog sætter fokus på internationalisering i de danske folkebiblioteker

9. maj 2018

Den danske folkebiblioteksverden er under hastig forandring. Digitalisering præger udviklingen, brugernes forventninger ændres, og det samme gør bibliotekets egen rolle i fremtidens samfund. En netop udgivet grønbog om internationalisering i den danske folkebiblioteksverden har til formål at belyse de fordele og udfordringer, bibliotekschefer og projektmagere ser i relation til internationalisering anno 2018. Internationalisering er en af de drivende kræfter bag den fremtidige strategiske udvikling af folkebibliotekerne, og tilføjer mulighed for kompetenceudvikling, inspiration, netværk samt finansieringskilder som supplement til national og kommunal finansiering.

Udviklingen af fremtidens biblioteksvæsen i Danmark er ikke alene et nationalt anliggende. Det kræver international tænkning og samarbejde.Via fortællinger, anbefalinger og eksempler vises potentialet i en koordineret indsats omkring internationalisering i den danske folkebibliotekssektor. Grønbogens indhold er formet af interviews, spørgeskemaundersøgelse, workshop og drøftelser i projektgruppen i samarbejde med lektor Hans Elbeshausen, for at sikre en videnskabelig metodeanvendelse og et så retvisende resultat som muligt.Grønbogen indledes med en række anbefalinger udformet af Hans Elbeshausen. Dernæst beskrives konkrete eksempler fra forskellige biblioteker på baggrund af interviews. Eksempelsamlingen er ikke en udtømmende liste, men forhåbentlig en kilde til inspiration. Bogen afrundes med fortællinger om bibliotekernes internationale veje, hvor både chefer, medarbejdere og projektledere har bidraget. Hvem står bag grønbogen?

Projekt Sherpa har fra marts 2016 til februar 2018 arbejdet for at belyse bredden og mulighederne i internationalisering i de danske folkebiblioteker.I de 2 år har Projekt Sherpa arbejdet for at kortlægge og sætte fokus på graden af og mulighederne i internationalisering i den danske folkebibliotekssektor. Et projekt, som modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Grønbogen Internationalisering i de danske folkebiblioteker – fortællinger, anbefalinger og eksempler, er resultatet af dette arbejde. Både online og på tryk

Grønbogen er fremsendt i fysisk udgave til alle landets folkebiblioteker samt til andre relevante interessenter og samarbejdspartnere. Vores håb er at bidrage til en debat om, hvilken rolle internationaliseringen har og skal have fremover, og hvordan bibliotekssektoren samlet kan drage nytte af den.Grønbogen findes i 2 versioner – en fysisk, let kondenseret version samt en online-version, som tilbyder interviews i fuld længde for den læser, som ønsker at læse mere. Den online version findes herYderligere eksemplarer af den trykte version fås ved henvendelse til Morten Bendix Rasmussen: mortenbr@roskilde.dk eller Anne-Mette Kjærbye Jakobsen: amk@odense.dk.Spørgsmål? 

Spørgsmål, kommentarer eller idéer kan rettes til projektlederne for Projekt Sherpa Christine Bruun, Roskilde Bibliotekerne, tlf.: 46 31 50 00 eller Steffen Nissen, Odense Bibliotekerne, tlf.: 6551 4402.