Foto: Odense Biblioteker og Borgerservice

Ny undersøgelsesrapport tager temperaturen på borgernes brug af musik og deres syn på bibliotekernes rolle i fremtidens musikformidling

1. marts 2019

I februar måned er der sat endeligt punktum for en større undersøgelse af borgernes tilgang til musikken og af deres holdning til etablering af en ny biblioteksbaseret 
musiktjeneste

Ny rapport leveret af Moos-Bjerre Analyse A/S – og finansieret af DDB – undersøger borgernes brug af musik og deres syn på bibliotekernes rolle i fremtidens musikformidling. Undersøgelsen er først og fremmest baseret på kvalitative interviews med forskere og eksperter på musikområder på kvantitative og på spørgeskema-undersøgelser af mere end 1800 danske borgere - på tværs af køn, alder og uddannelsesmæssig baggrund. 
 
Kuratering frem for ubegrænset adgang til musik
Resultaterne er interessante da de indikerer den virkelighed som bibliotekerne står over for i takt med internettets udvikling gennem de seneste årtier: At det er ikke længere en afgørende faktor for bibliotekerne at have store fysiske musiksamlinger, ligesom de gammeldags læsesale heller ikke længere er relevante, med stærke søgeværktøjer som Google. 
 
Undersøgelsen viser nemlig at det er kuratering af musikken frem for formidling af faktuel information som borgerne efterspørger. Det er også interessant at se at der er (mindst) ligeså stor efterspørgsel på kuratering frem for adgang til et ubegrænset musikkatalog. Dette skyldes formentligt at udbuddet af musikindhold på Internet i dag tilfredsstiller borgernes behov - med Youtube og Spotify som de to dominerende musiktjenester (ifølge undersøgelsen), der begge anvendes af halvdelen af de adspurgte. Samtidig er der netop med adgangen til de stigende mængder af musik på Internet, et stigende behov for eksperters kuratering og sortering i den store mængde af musik på nettet. Eksempelvis gennem kuraterede playlister med udgangspunkt i musikgenrer, aktuelle begivenheder, musikguides eller andre tematiske tiltag.

Rapporten viser desuden at borgerne ikke ønsker musikformidling uden adgang til direkte musiklytning i selve platformen. 
 
Dansk musik i et globaliseret musikmarked
Undersøgelsen viser at der er stor interesse for dansk musik. Den viser er der indikationer på at andelen af dansk musik på playlisten er omvendt proportional med alderen: 
Mens ældre lytter mest til dansk musik (primært via radio) er det de unge der lytter mindst til dansk musik. Det kan bl.a. hænge sammen med at danskerne i mindre grad bliver introduceret til dansk musik, musikformidling og nichegenrer på de internationale streamingtjenester.
 
Ovenstående indikationer fra undersøgelsen afstedkommer et presserende behov for at danske lyttere præsenteres for dansk musik i fremtidens globaliserede samfund. En opgave der forekommer indlysende for de offentligt støttede kulturinstitutioner. 

Et behov som også blev italesat med Kulturministeriets handlingsplan i december 2018
 
Kulturarv og dansk musik
Når vi taler den ældre del af den danske musik berører vi samtidig et af bibliotekernes ”guldæg” – kulturarven. En af bibliotekernes styrker er netop de retrospektive samlinger. Her viser undersøgelsen at der er relativ stor interesse for den danske kulturarv, ikke mindst for den del af kulturarven der omhandler den ældre danske musik.

Endelig viser rapporten at brugerpotentialet for en biblioteksbaseret musiktjeneste ligger på niveau med populære biblioteksbaserede tjenester som eReolen og Filmstriben.
 
Spændende perspektiver i undersøgelsesresultaterne
Moos-Bjerre Analyses omfattende undersøgelse af borgernes musikforbrug og holdning til en biblioteksbaseret musiktjeneste viser at der er en interesse blandt borgerne for bibliotekerne som kuratorer der kan guide musikinteresserede gennem det ocean af musik der flyder på internettet. Samtidig viser undersøgelsen at den danske musik er efterspurgt, men at dansk musik samtidig  kan være en ”truet dyreart” i fremtidens globaliserede samfund. 
 
Her har offentlige institutioner som eksempelvis DR og bibliotekerne en vigtig opgave som fyrtårnene der sikrer den danske musiks relevant på de store informationsoceaner - og med kulturarven har vi stærke kort på hånden til at spille en central rolle i fremtidens musikliv.

Af:
Niels Mark, projektleder

P.v.a.

Styre- og referencegruppe for
”Analyseprojekt: Undersøgelse af muligheder for en digital musikformidlingstjeneste i bibliotekerne”