Nyt om Tema 10 – De store forfattere

24. april 2019

I efteråret 2019 kører Bibliotekernes Temasamarbejde en ny kampagne, der fokuserer på læsning og læselyst. Der er ingen tvivl om at temaet rammer lige ind i bibliotekernes kerneopgave og temaet ligger godt i tråd med andre indsatser i biblioteks-Danmark. 

Cirka 45% af danskerne læser kun skønlitteratur månedligt eller sjældnere, mens 18% aldrig læser. Hver femte dansker har ikke læst en bog i et år. Mange af os oplever, at det kræver lidt ekstra at finde bogen frem, fokusere på ordene i teksten og gnave os igennem en hel roman, når der er så mange fristelser på de sociale medier. Det kræver et aktivt tilvalg at fordybe sig i en travl hverdag med mange valg og gøremål. I disse secondscreen-tider er det de færreste medier, der kan optage vores opmærksomhed i en grad, som en bog kan. Derfor er læsesituationen for mange en attraktiv tilstand, fordi læsningen kræver, at vi holder vores opmærksomhed et sted og lukker ned for alt andet.

Kampagnen lægger sig op ad DR’s serie ”Øgendahl og de store forfattere”, der kører fra uge 35 til uge 40. På DR vil de bruge tv-mediets særlige virkemidler og tage på tur i litteraturhistorien for at møde og forstå seks store danskere forfattere. De besøger dem i deres samtid, og forstår deres forfatterskab i selskab med eksperter, forfattere og komikeren Mick Øgendahl, der gerne vil læse, men som sjældent får det gjort.

Bibliotekerne har endnu ikke fastlagt navnet for deres kampagne, men har allerede fine elementer at bygge videre på som fx erfaringerne fra ”Klassiker-kampen” og "Ord i Mørket". Heldigt nok, så ligger kampagnen meget godt i tråd med FN's internationale læsedag og DB's kampagne LÆS. Bibliotekernes Temasamarbejde og DB er i dialog om koordination omkring kampagnerne. 

Bibliotekernes tidsplan
Med forbehold for ændringer
Uge 21: Idegenereringsworkshops
Uge 24: Idekataloget kommer
Uge 25: Grafisk pakke kommer
Uge 31: Centralt producerede materialer kommer
Uge 35-40: Kampagnen kører

Hvorfor skal dit bibliotek være med? 
Som deltager i Bibliotekernes Temasamarbejde bliver du en del af et stort biblioteks-netværk, der sammen sætter dagsordenen i Danmark, understøtter aktivt medborgerskab og positionerer biblioteket som aktuelt og debatskabende. Det handler om, at vi biblioteker spiller sammen som et hold, bruger hinandens forskellige kompetencer og på den måde økonomiserer med vores ressourcer og opnår større gennemslagskraft og kvalitet i vores formidling.

Ved deltagelse får dit bibliotek et aktuelt tema-kit til temaet samt:

  • Udbytte af samarbejde med flere store nationale partnere
  • Fælles idegenerering og netværk med andre biblioteker over hele landet
  • Nyhedsbreve omkring temasamarbejdet
  • Idekatalog med ideer til formidling lige til at omsætte i eget bibliotek
  • Tilbud om fælles produkter og tiltag fx emneliste, quiz, udstillingselementer
  • Produkter fra vores partnere
  • Grafisk pakke med vejledninger til at bruge den grafiske identitet, billeder, logo, tekster…

Aalborg Bibliotekerne koordinerer kampagnen sammen med de øvrige centralbiblioteker.

Pris og tilmelding 
Er dit bibliotek allerede tilmeldt Bibliotekernes Temasamarbejde (-og har været med på kampagnen Tema 9: Maden mellem os), så er I automatisk tilmeldt Tema 10 og skal ikke tilmelde jer igen. 

Er I ikke tilmeldt, så kan I gøre det på siden her

Tilmeld dig idegenereringsworkshop
I Gentofte den 27. maj her
I Vejle den 22. maj her
I Aalborg den 23. maj her

Kommende temaer
Efterår 2019: ultra:bit – kodning. Vi kører ikke temaet som et stort nationalt tema, men I har mulighed for at genbruge materiale fra vores sidste kampagne om kodning og lave aktiviteter i forlængelse af DR’s aktiviteter. De uddeler igen i år sammen med Industriens Fond micro:bits til alle skoler.

2020: Naturens år 

Læs mere om temasamarbejdet her 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte koordinationen af Bibliotekernes Temasamarbejde på mail: temasamarbejde@aalborg.dk

Forfatter

Sonja Ibach Nissen: 
sonja.nissen@aalborg.dk