Foto: Viborg Bibliotek

Real or Fake News? – Nyt Virtual Reality-læringsspil til biblioteker

19. august 2019

Real or Fake News? er et læringsforløb på 2½-3 timer bygget op omkring et Virtual Reality-spil, hvor elever i og udenfor spillet arbejder sammen. Forløbet er rettet mod grundskolens 8.-9. klasse og har som formål at styrke de unges kildekritiske sans og viden om Fake News-begrebet. Desuden sigter forløbet mod at udbrede kendskabet til de digitale biblioteksressourcer, der kan give målgruppen et kvalificeret vidensgrundlag for at vurdere og forholde sig kritisk til mediernes nyheds- og informationsstrøm. 

Læringsforløb og spil er beskrevet i vejledningen, som kan downloades via Centralbibliotek.dk. Her finder du også selve spillet, rollekort, film og andet materiale, som skal bruges til at gennemføre forløbet.

Læringsforløb og spil er udviklet til brug på danske folkebiblioteker med støtte fra DDB-puljen og Viborg Kommunes animationspulje. Materialet er blevet udviklet i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne (projektejer), ITK i Aarhus Kommune, Vejle Bibliotekerne, Ballerup Bibliotekerne, Rødovre Bibliotek, Vizlab Studios og Børn & Unge i Viborg Kommune.

Eventuelle spørgsmål til projektet og brug af læringsforløb og -spil kan stilles til Viborg Bibliotekerne: Leder for Læring og Viden Lone Engel Westphall, lew@viborg.dk, tlf. 20 56 05 42 og projektkonsulent Lene Birgitte Mirland, lebm@viborg.dk, tlf. 87 87 34 31.