Roskilde CB er klar med ny musikstrategi

27. januar 2016

Hvordan kan musikbiblioteket blive relevant igen qua den faldende interesse for det fysiske produkt? Dette spørgsmål stillede Roskilde Bibliotekerne sig selv i efteråret 2015 og nedsatte en tværfaglig projektgruppe på tværs af bibliotekets teams og med henblik at kaste nyt blik på Musikbiblioteket.

Med udgangspunkt i ”IDEO Design Thinking”-metoden blev det en antropologisk rejse væk fra biblioteksverdenens sluttede cirkler og førte i stedet til berigende indsigter i brugernes syn på og ønsker til fremtidens musikbibliotek. Og undervejs fik vi et billede af andre kulturfortolkere og -institutioners metoder og visuelle identitet.
 
Musik X 2016
I Roskilde kan vi med glæde konkludere, at musikken stadig er en væsentlig dimension i borgernes liv - det er bare på nye platforme og på nye måder. Det går vi nu i gang med at teste, og Roskilde Bibliotekerne sætter derfor gang i Musik X 2016; et testår med udgangspunkt i en ny formidlingsstrategi.

Målet er at sætte en ny national dagsorden, hvor musikbiblioteket i højere grad gennemgår et paradigmeskift fra materiale til borgerinvolvering og -aktivering - det bliver rock’n’roll!
 
Vil du vide mere om musikstrategien, så kontakt musikbibliotekar Ingrid Andersen, ingrida@roskilde.dk, tlf. 4631 5084, eller proceskonsulent Morten Skovvang, mortenskov@roskilde.dk , tlf.2053 5068
 

 

Forfatter

Naja Bjørn Nielsen: 
najabj@roskilde.dk