Projekt Synergi mellem bibliotek og borgerservice
Foto: Roskilde Bibliotekerne

Skab synergi mellem bibliotek og borgerservice

16. marts 2018

Her kan du læse om projekt synergi mellem bibliotek og borgerservice og få inspiration til dit bibliotek. 

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde, Ringsted og Næstved Bibliotek og Borgerservice samt antropologfirmaet Actant og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og pædagogiske Læringscentre. 

Udgangspunktet for projektet var, at de fleste biblioteker har relationer til borgerservice – fra løst samarbejde til egentlig sammenlægning. I både bibliotek og borgerservice er vi tætte på borgerne, som vi møder i særlige livssituationer og overgangsfaser, f.eks. når man får børn, skal skilles, flytte, på rejse eller bliver pensionist. Der er med andre ord et fællesskab mellem bibliotek og borgerservice, som kan udnyttes til at skabe synergi mellem de to områder.

Derfor satte vi os for at afdække de gode eksempler rundt omkring i landet, hvor biblioteker og borgerservice allerede har skabt en synergi. For at komme et spadestik dybere, blev der sideløbende udført en antropologisk undersøgelse, som gør os klogere på borgernes forskellige behov. Endelig har vi afprøvet tre konkrete tiltag på tre forskellige biblioteker, som er beskrevet i et inspirationskatalog.

Projektets resultater er vedhæftet her, som vi håber I vil tage godt imod og lade jer inspirere af:

  • Produktkatalog – afdækning af best practice, Projektgruppen
  • Præsentation ideworkshop – antropologisk undersøgelse og idéudvikling, Actant
  • Resultatkatalog synergi mellem bibliotek og borgerservice – inspirationskatalog, Actant 

I materialet kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om projektet.