Smart Parat Svar: Datoer og ny projektledelse

2. april 2019

Projektledelsen af Smart Parat Svar skifter til Aalborg Bibliotekerne, som er i gang med at sikre en god overdragelse fra Gentofte.

I første omgang kan vi melde datoer ud for det kommende Smart Parat Svar, så vi alle kan få dem i kalenderen. De er som følger:

  • 4. december 2019 Lokale runder
  • 15. januar 2020 Regionale finaler
  • 5. februar 2020 Den nationale finale i Odense

Projektsekretariatet kan allerede nu kontaktes på smartparatsvar@aalborg.dk og vi sender invitationer ud til hele landet efter påske.

Vores 1. prioritet lige nu er at få Smart Parat Svar 2019 sendt sikkert ud i landet. Vores sekretariatsbemanding er ikke endeligt på plads, men Lea Korshøj Christensen og Anine Sander Kaas forsøger at gribe alle boldene og flette de løse ender. De kan kontaktes på smartparatsvar@aalborg.dk

Vores intention med overtagelsen er ikke at lave en masse om – tvært i mod -  men vi har alligevel meldt disse foreløbige ambitioner for Smart Parat Svar ind til Slots- og Kulturstyrelsen:

  • Vi ønsker at facilitere et endnu større ejerskab hos landets bibliotekarer via en årlig temadag og mulighed for online afstemning omkring kategorier. Ligeledes vil vi indgå partnerskabsaftaler med børnelitteraturfestivaler og andre interessenter landet over.
  • Vi vil tilføje et idékatalog med formater, der yderligere vil optimere samarbejdet med skolerne. Fx afholdelse af bootcamps på de lokale biblioteker og oplæg til lokale samarbejdspartnere.
  • På kort sigt (inden 2 år) ønsker vi at afprøve en finaleafholdelse i enten København eller Århus.
  • På lang sigt (op til 5 år) ønsker vi at udvikle en digital løsning til at afløse de trykte spørgsmålskort.

Vi håber, at I fortsat vil melde jer til i stor stil og bruge projektet til at krydre det gode samarbejde med skolerne. Tøv heller ikke med at kontakte os, hvis du går rundt med nogle ønsker eller tanker om fremtidig udvikling.

Mange hilsner fra Maria Sjøblom, Områdeleder ved Aalborg Bibliotekerne

Smart Parat Svar er fortsat støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
 
 

Tilknytning

Forfatter

Allan Johansen: 
allan.johansen@aalborg.dk