Foto: Colourbox.com

Styrk børns læselyst – udvikling af indsatser der batter!

20. september 2018

Centralbibliotekerne tilbyder lige nu et todages kursusforløb, der tager afsæt i konklusionerne fra undersøgelsen ”Børns læsevaner 2017 – overblik og indblik” og har fokus på at udvikle konkrete aktiviteter, der kan styrke læselysten hos børn i alderen 9-13 år.

Vi når børnene via deres nærmeste voksne
På forløbet arbejder vi videre med anbefalinger fra rapporten, der peger på, at vejen til at give inspiration til børns læsning er via voksne, der er tættere på børnene end bibliotekaren. Vi har derfor fokus på forældre til børn på mellemtrinnet og aktører i skolen såsom lærere, PLC-vejledere og læsevejledere.

Vi har inviteret Lisbet Vestergaard, projektleder for Styrk børns læselyst ved Tænketanken for Fremtidens Biblioteker, til at fortælle om undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. Hun vil stille skarpt på, hvordan viden fra undersøgelsen kan sættes i værk gennem aktiviteter og indsatser, der understøtter, at aktører i skolen og forældre er godt klædt på til at støtte op om børns læselyst.

Ved at deltage i forløbet får du:

  • Et overblik over anbefalingerne fra undersøgelsen i forhold til at skabe læselyst
  • Mulighed for at arbejde i dybden med nogle af konklusionerne fra læsevaneundersøgelsen
  • Et rum til udvikling af bæredygtige ideer og indsatser sammen med engagerede kolleger

Forløbet er en del af centralbibliotekernes nationale kompetenceudviklingssamarbejde og bliver afviklet i både øst og vest:

Tilmelding: Gentofte/Roskilde den 28. september og 29. oktober 2018

Tilmelding: Herning den 24. oktober og 28. november 2018