Tema 11 – Vores natur

27. september 2019

I foråret 2020 kører Bibliotekernes Temasamarbejde en ny kampagne, ”Vores natur”, der fokuserer på naturen i Danmark.

Al forskning peger på, at både børn og voksne bliver beriget ved at være i naturen. Alligevel er det færre og færre især børn, der kommer ud fra deres skjul bag skærmene og får jord og dyreekskrementer under neglene. 

2020 bliver året, hvor alle danskere skal ud.

De skal opleve naturen gennem kampagnen ”Vores Natur”, der involverer en lang række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet samt DR. Vores Natur vil skabe formidlings- og aktivitetstilbud over hele landet, der giver ny viden om Danmarks natur, nye oplevelser med Danmarks natur og nye muligheder for at tage aktiv del i naturen. Vi får altså en opgave i at formidle, skabe motivation og handlemuligheder.

Bibliotekerne har rigtig meget litteratur om forskellige biotoper, om forskellige dyr og skønlitteratur omkring naturen. Mange aktiviteter har i forvejen udgangspunkt i naturen og mange kommuner har naturen og bæredygtighed på dagsordenen. Det ligger til højrebenet, at bibliotekerne sætter ekstra perspektiv på temaet og tilbyder muligheder for at få en dybere viden og flere oplevelser i og om naturen.

Bibliotekernes kampagne kommer til at lægge sig op ad DR’s serie ”Vilde, vidunderlige Danmark”, der tager udgangspunkt i naturen i Danmark, i skoven, hav og kyst, det åbne land, søer og vandløb og byen. Serien, der vises i foråret i fem afsnit, viser både store og små dramaer fra dyreriget i Danmark. Om fødsel og død, parring og sult, at jage eller blive jagtet. Dyrene spiller en nøglerolle i serien, men den øvrige natur og Danmarks særlige lokaliteter er også en vigtig del af fortællingen.

Bibliotekernes tidsplan
Med forbehold for ændringer

Uge 43-44: Fælles nationale workshops
Uge 48: Fælles idekatalog udkommer
Uge 48: Grafisk pakke kommer
Uge 6: Fælles producerede materialer kommer
April: Kampagnen kører

Hvorfor skal dit bibliotek være med? 
Som deltager i Bibliotekernes Temasamarbejde bliver du en del af et stort biblioteks-netværk, der sammen sætter dagsordenen i Danmark, understøtter aktivt medborgerskab og positionerer biblioteket som aktuelt og debatskabende. Det handler om, at vi biblioteker spiller sammen som et hold, bruger hinandens forskellige kompetencer og på den måde økonomiserer med vores ressourcer og opnår større gennemslagskraft og kvalitet i vores formidling.

Ved deltagelse får dit bibliotek et aktuelt tema-kit til kampagnen samt: 

  • Udbytte af samarbejde med flere store nationale partnere
  • Fælles idegenerering og netværk med andre biblioteker over hele landet
  • Nyheder omkring Bibliotekernes Temasamarbejde
  • Idekatalog med ideer til formidling lige til at omsætte i eget bibliotek
  • Tilbud om fælles produkter og tiltag fx emneliste, quiz, udstillingselementer
  • Produkter fra vores partnere
  • Grafisk pakke med vejledninger til at bruge den grafiske identitet, billeder, logo, tekster…

Aalborg Bibliotekerne koordinerer kampagnen sammen med de øvrige centralbiblioteker.

Pris og tilmelding 
Det koster 5.000 kr. om året at deltage i Bibliotekernes Temasamarbejde. Prisen gælder for alle biblioteker i kommunen.

Er dit bibliotek allerede tilmeldt Bibliotekernes Temasamarbejde, så er I automatisk tilmeldt Tema 11 og skal ikke tilmelde jer igen. 

Er I ikke tilmeldt, så kan I gøre det på siden her 
Læs mere om temasamarbejdet her

Workshop
Bliv inspireret til "Vores natur", spar med andre kollegaer fra hele landet og vær med til at sætte dit præg på kampagnen på en af vores idegenereringsworkshops:
30. oktober i Randers. Se mere og tilmeld dig her
1. november i Høje-Taastrup. Se mere og tilmeld dig her
4. november i Odense. Se mere og tilmeld dig her

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte koordinationen af Bibliotekernes Temasamarbejde på mail: temasamarbejde@aalborg.dk 

Forfatter

Sonja Ibach Nissen: 
sonja.nissen@aalborg.dk