UBVA-symposium 2017

2. november 2017

Ophavsret handler om at give rettighedshaverne kontrollen. De skal spørges, hvis man vil bruge litteratur, film, billeder og musik. Måske får man nej. Og måske får man kun ja, hvis man betaler. Men det er ikke alle, der mener, at det system fungerer. Nogle mener, at rettighedshavernes pris er for høj. Andre mener, det er urimeligt, at man overhovedet skal spørge om lov. De henviser bl.a. til, at information vil være fri, og at maksimal videndeling er i alles interesse. Den konflikt handler ikke bare om penge og jura. Den handler også om dybtliggende ideologiske modsætninger. Og det er det vigtigt at forstå, hvis man vil have en meningsfuld dialog med mennesker, der mener noget andet end én selv.

Vær med i dialogen den 9. november - meld jer til på: http://ubva.dk/symposier/ubva-symposium-2017/

Emner

Forfatter

Judith Benz Therkelsen: 
jbt@vejlebib.dk