Foto: Odense Biblioteker og Borgerservice

UPDATE: Analyseproces omkring nyt digitalt musiktilbud

24. oktober 2018

Kære alle

I får lige en opdatering fra styre- og referencegruppen vedr. analyseprojektet "Undersøgelse af muligheder for en digital musikformidlingstjeneste i bibliotekerne".

Vi er nu nået igennem de første to faser af Moos-Bjerre A/S undersøgelse: Forstudiet af musikområdet med desk research og ekspertinterviews.
Under forstudiet har Moos-Bjerre A/S gennemgået væsentlige dele af den eksisterende litteratur på området. Denne desk research udgør en væsentlig del af grundlaget for deres videre arbejde.
Derudover har Moos-Bjerre A/S udarbejdet en teoretisk markedsanalyse, der gennemgår de eksisterende musiktilbud. Denne har fokus på, hvad den enkelte musiktjeneste tilbyder, hvilke elementer, der er særlige ved netop den enkelte tjeneste, samt hvilke ulemper tjenesten måtte have i sammenligning med de resterende tilbud og markedet i sin helhed.
De gennemførte ekspertinterviews har afdækket forskellige områder, der direkte eller indirekte har relevans for bibliotekets musikområde. Her har forskere, rettighedshavere, bibliotekschefer, biblioteksfolk, samarbejdspartnere (DR), musikskoleledere, festivalarrangører, musikere og musikkonsulenter været repræsenteret. Disse er alle personer, som anses for at være nøgleaktører i sektoren, og som har givet os indblik i deres syn på bibliotekets rolle på musikområdet og givet perspektiver på fremtidige muligheder i deres optik.
Endelig er Moos-Bjerre A/S i gang med eksperimentelle observations- og ”tænke højt”-studier. Der er rekrutteret en del interviewpersoner til denne fase. Her er repræsenteret forskellige aldersgrupper, og herudover en opdeling i private og professionelle potentielle brugere. De private er brugere, der potentielt ville bruge en musiktjeneste fra biblioteket i deres private liv, mens de professionelle er rekrutteret på baggrund af potentielt brug i arbejdsøjemed, f.eks. folkeskolelærere, musikskolelærere, musikanmeldere m.m.

På baggrund af resultaterne fra forstudiet og ekspertinterviews vil grundlaget dannes for den næste undersøgelsesfase som er spørgeskemaundersøgelsen blandt mindst 1.500 danskere. Denne spørgeskemaundersøgelse igangsættes efter planen i uge 45.

Selve undersøgelsen ventes afsluttet med udgangen af januar, hvorefter at resultaterne vil blive præsenteret på Bibliotekschefforeningens Årsmøde i Vejle den 7. februar. Derudover vil Michael Moos-Bjerre fra Moos-Bjerre A/S gøre foreløbig status på analyseprocessen under temadagen på DBC den 22. november.

I vil blive nærmere informeret når der er nyt vedr. analyseprojektet længere fremme i processen.

Skriv til mig på nimar@odense.dk, hvis I har spørgsmål/kommentarer.

Bedste hilsner
Niels Mark

P.v.a.
Styre- og Referencegruppe for 
”Analyseprojekt: Undersøgelse af muligheder for en digital musikformidlingstjeneste i bibliotekerne”

Referencegruppe:
- Mathias Maagaard, Læring, Aalborg Bibliotekerne
- Ole Bisbjerg, Leder af Biblioteker, Borgerservice og Museer, Billund Kommune
- Hans Nielsen, Randers Bibliotek
- Esben Fjord, Gladsaxe Bibliotekerne
- Thomas Angermann, Gentofte Bibliotekerne

Styregruppe:
- Kent Skov Andreasen, Chef for Biblioteker og Borgerservice, Odense Bibliotekerne (projektansvarlig)
- Morten Fogh, Chef for bibliotek, borgerservice og fritid i Horsens Kommune
- Erik Hofmeister, Vicedirektør v. Det Kgl. Bibliotek
- Carsten Andersen, Direktør v. Metadata, DBC as
- Susanne Iversen, Afdelingsleder for ITK Media, Aarhus Bibliotekerne
- Nicola Ravden, Specialkonsulent v. Det Kgl. Bibliotek
- Jens Winther Bang Petersen, Publikums- og Hovedbibliotekschef v. Odense Bibliotekerne
- Niels Mark, Teamleder v. Odense Musikbibliotek, Odense Bibliotekerne + hovedredaktør v. Bibzoom (projektleder)

Emner

Forfatter

Nina Thorsted Petersen: 
ntp@odense.dk