Den rette netbase
Foto: Odense Bibliotekerne

Videndeling fra Odense: Netbasekatalog for kolleger

17. april 2018

I Odense stod vi sidste år overfor en lukkeperiode på Hovedbiblioteket. Vores antagelse var, at der ville blive øget brug for vejledning omkring vores licenser på lokalbibliotekerne. Lokalbibliotekerne udtrykte derfor behov for en overskuelig måde, at orientere sig i vores netbaser, men også at det skulle være mere vurderende på styrker/svagheder og søgemuligheder og drilsk teknik, end vi formidler til vores brugere på hjemmesiden.

 

Vores antagelse holdt ikke helt, da vi i praksis oplevede, at lokalbibliotekerne fortsat mest vejledte i eReolen og Filmstriben i lukkeperioden, men flere kolleger har sidenhen rost, at kataloget findes, for de kan bruge det til en bred orientering og støtte sig opad det, når de føler sig usikre på en netbase, som de ikke bruger så ofte.

 

Kataloget bliver også brugt i forbindelse med oplæring af nye kolleger, og som udgangspunkt for at afdække, hvor vi skal sætte ind med sidemandsoplæring afdelingsvist; så det bruges også på Hovedbiblioteket.

 

Ressourcer: Det tog lidt kræfter at lave kataloget i tid, men det blev brækket op i mindre dele, når der var ”død tid” i en aftenvagt. En ny kollega læste korrektur, så det ikke blev indforstået, og vores kommunikationsafdeling satte det op på en overskuelig måde. Vi laver en gennemredigering årligt, efter at fornyelser og opsigelser er vedtaget.

 

Som inspiration kan I se det færdige produkt i vedlagte dokument. Ved spørgsmål kan Lena Koustrup Schmidt kontaktes. lksc@odense.dk

Tilknytning

Forfatter

Lena Schmidt: 
lksc@odense.dk