Nyheder


26. august 2009

Fredericia Bibliotek deler indgang med Fredericia Teater. I den fælles foyer eksisterer der en cafe, der har stået tom og ubenyttet hen, undtagen i de tilfælde, hvor teatret har haft aftenforestillinger. I årenes løb har der været gjort forsøg med forpagtning, men uden held, da der ikke har været en omsætning, der har gjort den rentabel. Lige fra min start her på biblioteket har det ærget mig at se den tomme cafe i forhallen, hvor vi endda åbner dørene for avislæsning allerede fra klokken 9. Faciliteterne var der, cafebordene blev udelukkende brugt til avislæsning.

Sider