Odense Biblioteker og Borgerservice er centralbibliotek for bibliotekerne i de fynske kommuner: Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Assens, Faaborg  Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø.

Odense Biblioteker og Borgerservice og de andre 5 centralbiblioteker sørger for indkøb af materialer, som ligger uden for, hvad man kan forvente, at de enkelte folkebiblioteker indkøber. Videre udbyder centralbibliotekerne kompetenceudviklingsforløb for folkebibliotekerne, der via de nationale strategier sigter mod målrettet og aktuel biblioteksbetjening af borgerne. De tilbyder også faglig rådgivning til og koordinering mellem bibliotekerne, hvilket er med til at styrke det samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark.

Læs mere om Odense Biblioteker og Borgerservice og centralbiblioteksfunktionen under Organisatoriske oplysninger

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til omkring Odenses centralbiblioteksvirksomhed (kompetenceudvikling, support, netværk, sparring, m.v.) eller centralbibliotek.dk, så kontakt centralbiblioteks udviklingskonsulent og Odense Biblioteker og Borgerservices centralbibliotek.dk webredaktør:

Nina Thorsted Petersen, ntp@odense.dk, tlf. 5148 2409 

Personale på Odense Biblioteker og Borgerservice

Direkte mail og telefon til hovedbiblioteksafdelingerne:

Se kontaktinfo på odensebib.dk/kontakt.

 

Nyheder


Vinterbogen og Sommerbogen føres videre i regi af Centralbibliotekerne
19. november 2019

DBB’s Koordinationsgruppe besluttede tidligere på året at stoppe støtten til det nationale børnesite Biblo, der derfor lukker med udgangen af året.

18. november 2019

I løbet af 2019 er Bibliotekernes Sprogspor nået ud til bibliotekerne i hele 46 kommuner, som har valgt at deltage med enten Sprogfitness eller Sprogstart og dermed også få adgang til vores fælles hjemmeside og nyhedsbrev.

Nyeste kompetenceudviklingstilbud


21. november 2019

I efteråret har Herning bibliotekerne en webinarrække, hvor vi har fokus på læsekredse, mindre forlag, serier, faglitteratur og tendenser fra årets bogsæson. Det er formidler Anne Juul Andersen der afholder disse tematiske litterære webinarer.

Ambassadørnetværket for licenser
Vejle, 21. november 2019

Ambassadørnetværket for licenser byder velkommen til en spændende temadag på Vejle Bibliotek.

25. november 2019

”Blinde Vinkler” – introduktion til nyt undervisningsmateriale for 9.-10. klasse og ungdomsuddannelser.