Organisationsforløb: Digital transformation i bibliotekerne

Tirsdag, 15. oktober 2019 - 8:00

Vil I arbejde konkret med digital transformation på biblioteket, så vær med når Centralbibliotekerne gentager organisationsforløbet ”Digital transformation i bibliotekerne” med start medio oktober.

Den digitale transformation medfører en række markante forandringer i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer – og derfor også i bibliotekerne. Det stiller nye krav til, hvad organisationer skal evne, og alle biblioteker står over for en stor opgave med at sikre samspillet mellem den teknologiske udvikling og bibliotekets udvikling. 
Det er med dette afsæt, at Centralbibliotekerne udbyder organisationsforløbet og har afholdt to seminarer om “Ledelse af digital transformation” i 2017 og 2018.

En printervenlig version af dette opslag ses her

Formål 
Formålet med forløbet “Digital transformation i bibliotekerne” er at bidrage til det enkelte biblioteks konkrete arbejde med digital transformation, og derigennem styrke og udvikle bibliotekernes digitale kompetencer og muligheder for at realisere konkrete indsatser. 
Udgangspunktet for deltagelse i organisationsforløbet er en case, der defineres lokalt, så arbejdet med at løfte det digitale mindset i organisationen forankres i praksis og konkrete handlinger.

Indhold og organisering 
Online-forløbet er modulopbygget og tager afsæt i det enkelte biblioteks eget digitale transformationsbehov. Det består af fire videodrevne moduler:

 • Basismodul om digital transformation
  Modulet giver en grundlæggende forståelse af, hvad digital transformation er, samt begreber og fælles sprog om digital transformation
   
 • Analyse af det digitale landskab
  Modulet giver inspiration og værktøjer til at analysere bibliotekets digitale landskab og vurdere betydningen for biblioteket og bibliotekets case. Samtidig giver det indblik i de 10 evner, som det er vigtigt en organisation mestrer for at lykkedes med digital transformation.
   
 • Den digitale brugeroplevelse 
  Modulet giver en introduktion til processen bag design af den digitale brugeroplevelse samt en grundlæggende indføring i at arbejde systematisk med brugerbehov og oplevelsesdesign.
   
 • Digitale partnerskaber
  Modulet giver en introduktion til processen bag etablering af digitale partnerskaber, samt en grundlæggende indføring i systematisk udvælgelse af partnere og hvad det vil sige at arbejde agilt i partnerskaber.

Hvert modul indeholder, ud over videoer, forskellige opgaver, refleksionsspørgsmål og konkrete værktøjer, der understøtter arbejdet med digital transformation. Modulerne afvikles lokalt og tilpasses den case, som biblioteket vælger at arbejde med. 
Basismodulet giver rammen for, hvad digital transformation er, og de efterfølgende tre moduler kan vælges til og fra afhængig af den valgte case og bibliotekets ambitionsniveau.

Foruden de fire moduler indgår også en separat leder-del, der har til formål at understøtte den ledelsesmæssige refleksion og introducere en række værktøjer, der kan anvendes i ledelsen af den ønskede udvikling af både mindset og adfærd, samt hjælpe til at skabe en vision og struktur for bibliotekets digitale transformation.

Organisationsforløbet adskiller sig markant fra mere traditionelle kursusforløb, da undervisningen udelukkende baserer sig på e-læring. Det gør forløbet meget fleksibelt, da modulerne kan tilgås på biblioteket, når det passer bedst i planlægningen. Til gengæld fordrer det, at deltagerne tager et stort ansvar for egen læring. E-læringen står ikke alene, da en stor del af forløbet udgøres af det konkrete arbejde med casen i egen praksis. Det sætter en væsentlig præmis for ledelsen, der skal sikre rammesætning, facilitering og motivation gennem forløbet i en travl hverdag på biblioteket.

Det er bibliotekets leder, der har ansvaret for at tilrettelægge forløbet, samt sikre fremdrift og resultater.

Forløbet understøttes af en CB-guide, der hjælper lederne på de deltagende biblioteker med at navigere igennem forløbet. CB-guidens rolle er at bygge bro mellem modulerne og biblioteket ved at bidrage med indblik i modulernes indhold samt medvirke til at kvalificere casen og sparre med lederne om tilrettelæggelsen af processen.

Tidsramme
Organisationsforløbet "Digital transformation i bibliotekerne" begynder medio oktober og sparringsforløbet med CB-guiden er rammesat til fem måneder og afrundes dermed med udgangen af marts 2020

Baggrund 
Digital transformation i bibliotekerne udbydes i regi af Centralbibliotekerne i 2019. Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med Digitaliseringsinstituttet og Ampersand Associates.  

Forløbet er resultatet af projektet ”Organisationsforløb om Digital Transformation” under det nationale indsatsområde Digital Transformation, der løber i 2018 og 2019, hvor de 6 Centralbiblioteker i fællesskab sætter fokus på digital transformation i bibliotekerne.

 

 

 

 

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Alle biblioteker uanset størrelse og geografisk placering kan deltage.
Man deltager som bibliotek og ikke som enkeltperson - dvs. at det er bibliotekets leder, der tilmelder biblioteket.

 

Det praktiske

Afholdes

Tirsdag, 15. oktober 2019 to Tirsdag, 31. marts 2020, 8:00 - 16:00

Bemærkninger

Det praktiske:
Forløbet afholdes i perioden medio oktober til ultimo marts 2020.
Perioden vil afhænge af planlægningen i det det enkelte bibliotek.

 

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Pladser i alt

20

Ledige pladser

7

Tilmeldingsfrist

Fredag, 13. september 2019 - 16:00

Deltagere

I alt 13 deltagere

Ikast-Brande Bibliotek
Thisted Bibliotek
Varde Bibliotek
Ishøj Bibliotek
Struer Bibliotek
Billund Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Mariagerfjord Bibliotekerne