Foto: Sprogsporet

Bibliotekernes Sprogspor 2020

Torsdag, 23. januar 2020 - 9:00
Aarhus N

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter tidlig sprogstimulering og læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.

Biblioteket vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at undersøttte sprogarbejdet nationalt.

Formålet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag. 

Tilbuddene samles på den fælles hjemmeside Sprogsporet.dk for både professionelle og forældre. Hermed samler og styrker vi en lang række tilbud lokalt og nationalt.

Som en del af Bibliotekernes Sprogspor udbyder Centralbibliotekerne fælles kompetenceudvikling, der skal understøtte det lokale arbejde.

Kompetenceforløbet består i 2020 af 3 dage:

Dag 1 d. 23.1.2020: Barnets tidlige sprogudvikling.VIA Aarhus med undervisning fra ekstern lektor.

Hvorfor er et godt sprog så betydningsfuldt? Baseret på Hanen-materialet 'Teacher Talk' gennemgås faser i barenets tidlige sprogudvikling og forskellige sprogstrategier. Mellem undervisningsdag 1 og 2 afprøves strategierne i praksis på eget bibliotek.

Dag 2 d. 30.1.2020: Tidlig læseforståelse. Via Aarhus med undervisning fra ekstern lektor.

Opsamling på forsøg i praksis. Baseret på blandt andet Hanen-materialet 'Teacher Talk' gennemgås elementer i den tidlige læseforståelse: Genreforståelse, samt skrift-, symbol- og billedsprog. fælles refleksion over sprog, skrift og udtryksformer i bibliotekets rum og aktiviteter for børn.

Dag 3 d. 6.2.2020: Introduktion til Sprogsporet og underliggende koncepter. Centralbiblioteket i Odense med interne medarbejdere. Tilmelding til dag 3 ligger i en selvstændig invitation. Klik på linket her

Bibliotekernes Sprogspor og underliggende koncepter præsenteres. Der vil være mulighed for at se eksempler på Sprogstartsposer. I vil blive introducert til Sprogsporet.dk , og hvordan I anvender siden og de lokale features. Endelig er der lejlighed til at drøfte den kommunale drift og lokale forankring.

Bibliotekerned beskæftiger sig allerede i dag med sprog og tidlig læseforståelse, men med kompetenceforløbet ønsker Bibliotekernes Sprogspor at gøre det faglige niveau mere ensartet og skærpe fælles forståelse og retning. Ambitionen er, at de eksisterende erfaringer gøres bevidste, formaliseres og omsættes til reelle kompetencer, der også er synlige for eksterne samarbejdspartnere. Forløbet er målrettet det bibliotekspersonale, som håndterer opgaven i de tilmeldte Sprogstartskommuner. Men personale fra andre biblioteker er velkomne. Sprogstartskommuner kan vælge også at tilmelde lokale samarbejdspartnere mod fuld betaling.

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Forløbet er målrettet det bibliotekspersonale, som håndterer opgaven i de tilmeldte Sprogsporskommuner. Men personale fra andre biblioteker er velkomne. Sprogsporskommuner kan vælge også at tilmelde lokale samarbejdspartnere mod fuld betaling.

Tilmelding til dette gælder for dag 1 og dag 2.

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 23. januar 2020 - 9:00 - 16:00

Kontaktperson

Adresse

VIA Aarhus
Hedeager 2
8200 Aarhus N,
Danmark

Bemærkninger

Prisen inkluderer forplejning og materialer

Tilmelding

Pris

420,00 kr.

Pladser i alt

50

Ledige pladser

43

Tilmeldingsfrist

Søndag, 15. december 2019 - 22:00

Deltagere

I alt 7 deltagere

Skive Bibliotek
Skive Bibliotek
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Lemvig Bibliotek
Viborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne