Foto: colourbox.dk

Betjening af gymnasieelever på folkebibliotekerne (vest)

Tirsdag, 2. oktober 2018 - 9:30
Vejle

Ambassadørnetværket for folkebibliotekernes digitale produkter inviterer til temadag:

Temadagen giver et overblik over ungdomsuddannelsernes forskellige opgavetyper og krav og undersøger især, hvordan man som folkebibliotek kan opkvalificere den betjening, der kan gives til de studerende, der besøger biblioteket. Samtidig vil vi gerne inspirere til samarbejde og erfaringsudveksling mellem folkebibliotek og uddannelsessted.

Forløbigt program:

09.30 - 10.00: Kaffe og velkomst

10.00 – 10.15: Nyt fra netværket

10.15 – 11.00: Besøg af Jette Nørgaard fra Rosborg Gymnasium i Vejle der fortæller om opgavetyper, krav, vejledning, lærerens forventninger til biblioteket mm. Hvordan supplerer vi hinanden, så vi hjælper eleven bedst muligt.

11.00 – 11.15: Kort pause

11.15 – 12.15: Forfatter og bibliotekar Trine Toft giver inspiration til den gode betjening af ”Google-generationen”. Om elevernes behov, om den lærende bibliotekar – og om vigtigheden af at tale samme sprog.

12.15 – 13.15: Frokost

13.15 – 14.00: 'Studieunivers til ungdomsuddannelserne' ved Anne Wendelbo Helmig og jeg Karin Lund Frello
I projektet ’Studieunivers’ har bibliotekerne i Esbjerg, København, Ballerup og Aarhus udviklet et studieunivers i DDB CMS’et, som gør det lettere for de unge på ungdomsuddannelserne at finde bibliotekernes digitale materialer, som især er relevante for de unge, når de skal skrive opgaver. Som afsæt for projektet er der lavet en brugerundersøgelse blandt elever på ungdomsuddannelserne i kommunerne, der har undersøgt elevernes adfærd og vaner indenfor informationssøgning. Formålet med studieuniverset har været at udvikle en indgang til bibliotekernes digitale materialer, som tager højde for elevernes adfærd i forbindelse med informationssøgning.

14.00 - 14.15: Kaffepause

14.15  – 14.45 Indlæg fra Esbjerg bibliotekerne omkring deres betjening af studerende ved Karin Grøndahl Sørensen

14.45 - 15.05 Indlæg fra Herning Bibliotekerne: "Søg, Find, Vurder: Herning biblioteks tilbud til ungdomsuddannelser" ved Grete Halling

Ca 15.10 Tak for i dag

En tilsvarende temadag afholdes på Gentofte Centralbibliotek 4. oktober 2018


Målgruppe

Alle med interesse for betjening af gymnasielever og elever fra lignende uddannelsesinstitutioner samt digitale ressourcer

Det praktiske

Afholdes

Tirsdag, 2. oktober 2018 - 9:30 - 15:00

Adresse

Vejle Centralbibliotek
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle,
Danmark

Bemærkninger

Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Pladser i alt

80

Ledige pladser

23

Tilmeldingsfrist

Tirsdag, 25. september 2018 - 12:00

Deltagere

I alt 57 deltagere

Struer Bibliotek
Struer Bibliotek
Holstebro Bibliotek
Jammerbugt Bibliotekerne
Jammerbugt Bibliotekerne
Holstebro Bibliotek
Aarhus Handelsgymnasium
Aarhus Kommunes Biblioteker
Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole
Uddannelsescenter Holstebro
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Odense Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Randers Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Odense Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Horsens Bibliotek