Foto: colourbox.com

Design Thinking i den daglige praksis

Fredag, 21. september 2018 - 9:00
Hellerup

Design Thinking er et mindset, som kan bruges til at kaste nyt lys over den daglige praksis og på det bibliotek, som vi kender så godt. Tankegangen er udsprunget af en designfaglig kontekst, men er bestemt ikke forbeholdt designere. Faktisk dukker metoderne fra Design Thinking op i flere og flere sammenhænge, og det gør de, fordi det virker og kan skaleres til mange forskellige sammenhænge – fra helt store projekter til dagligdagens små udfordringer.

En af de helt centrale aspekter ved Design Thinking er brugerperspektivet og at bevæge os væk fra det, vi tror, vi ved, til rent faktisk at undersøge forhold i praksis. Derudover handler det i høj grad om ikke at drage forhastede konklusioner om, hvad løsningen på en given udfordring skal være. Vi skal se på biblioteket med nye øjne, så vi finder løsninger, som ikke kun er gode i teorien, men som også virker i praksis. Og hvordan gør vi så det?

Design Thinking er delt op i faser, som skaber en systematisk og kreativ proces. Til hver fase knytter der sig en række konkrete metoder og værktøjer, som vi kan bruge til at drive os fremad imod den gode løsning. Det gode ved Design Thinking er, at vi kan bruge det til at planlægge og udføre større projekter og langstrakte processer, men når tankegangen er kommet ind under huden, kan den også blive en naturlig del af den daglige praksis.

På denne temadag vil vi sammen udforske metoderne og mindsettet bag Design Thinking og blive klogere på, hvordan det kan bruges meningsfyldt i en biblioteksfaglig kontekst. Vi får besøg af design teamet fra Aarhus Kommunes Biblioteker, som sammen med det verdenskendte designfirma IDEO og Chicago Public Libraries har udviklet toolkit’et ”Design Thinking for Libraries”. Derudover kommer et bibliotek fra forårets arbejdsforløb om Design Thinking og fortæller om, hvad de har arbejdet med på forløbet, og hvordan de vil bruge Design Thinking i deres praksis på biblioteket.

Program for dagen:

09.00 – 09.15: Velkomst og opstart

09.15 – 10.00: Intro til teorien bag Design Thinking

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 12.00: Ane Schjødt Koch og Michael Haahr Christensen holder oplæg, om deres arbejde med Design Thinking på DOKK1 i Aarhus, med tilhørende øvelse.

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 14.15: Praktiske øvelser, som giver kendskab til metoderne bag Design Thinking

14.15 – 14.30: Pause

14.30 – 14.50: Oplæg fra Sidse Stammerjohan og Lene Schaumann (Gentofte) om en konkret case fra deres arbejdsforløb om Design Thinking i foråret.

14.50-15.00: Afrunding

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle biblioteksmedarbejdere og ledere, som ønsker at blive klogere på Design Thinking, og hvordan det kan bruges i den daglige praksis.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 21. september 2018 - 9:00 - 15:00

Adresse

Gentofte Centralbibliotek
Øregårdssalen
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Prisen dækker udelukkende forplejning. Der vil blive faktureret for den reelle udgift, hvorfor der kan blive opkrævet et lavere beløb end angivet.

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Pladser i alt

80

Ledige pladser

62

Tilmeldingsfrist

Fredag, 14. september 2018 - 9:00

Deltagere

I alt 18 deltagere

Biblioteket Frederiksberg
Biblioteket Frederiksberg
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Randers Bibliotek
Randers Bibliotek
Fredensborg Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
UCC Biblioteket
Københavns Biblioteker
Københavns Biblioteker
Albertslund Bibliotek