Foto: Digitaliseringsstyrelsen

Digitalt landsmøde 2019

Torsdag, 10. oktober 2019 - 10:00
Vejle

I efteråret 2019 inviteres de digitale kontaktpersoner atter til digitalt landsmøde, hvor hovedformålet med dagen er at give en aktuel status på folkebibliotekernes statslige samarbejder.

Tovholdergruppen for den nationale kompetenceudvikling sætter både Slots- og Kulturstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen stævne, for at dykke ned i status for handleplanen og bibliotekernes rolle heri, i forhold til det overordnede mål om at bidrage til at gøre borgere og virksomheder endnu mere it-parate.  Dagen indeholder desuden oplæg fra Anna de Boer fra Frederiksberg Bibliotek, som er nystiftet medlem af Dansk IT. Vi skal høre om hendes arbejde ind i Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor. Jesper Tække http://jespertaekke.dk/  vil slutte dagen med et oplæg om Digital Dannelse. Jesper er lektor i medievidenskab ved institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Jesper forsker i samspillet mellem det sociale og kommunikationsmedier.

PROGRAM:
10.00 - 10.15        
Ankomst, morgenbrød og kaffe

10.15 - 10.20
Velkomst
Kort velkomst og dagens program ved tovholderne for den nationale kompetenceudvikling

10.20-10.40:
Slots- og Kulturstyrelsen og samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen 
Ved specialkonsulent Kamma Kirk Sørensen, Center for Kunst og Biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen
Der gives indblik i organisering, samt status på samarbejdet omkring Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, den digitale kontaktperson og dennes opgaver.

10:40-11:30
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Ved Sekretariatsleder Michala Høg Daimar, Digitaliseringsstyrelsen
Her præsenteres sidste nyt omkring MitID (den kommende afløser for NemID) og Demo Borger.dk, Sikkerdigital.dk, samt arbejdet med IT-udfordrede.

11:30-11:45
Pause

11:45-12:10
IT-vejledning – hvordan skaber vi sammen det bedste tilbud?
Ved projektleder Tanja Louise Weis, Erhvervsstyrelsen
Hvilke værktøjer virker, og hvad ved vi om foreningers og virksomheders behov for IT-vejledning. Få indblik i Erhvervsstyrelsens tilbud til IT-vejledere og kommende aktiviteter


12.10-12:30
Din rolle som formidler af offentlige digitale tilbud
- samtaler ved bordene og i plenum

12:30-13.15
Frokost

13:15-14:00
Udvalg for IT - Dansk IT
Anna de Boer, projektleder Frederiksberg Bibliotek og medlem af Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor
Her fortæller Anna om sit arbejde i Udvalget for IT i den offentlige sektor, og hvilken betydning det har.

14:00-14:15
Pause med kaffe

14:15-15:15 
Jesper Tække, Aarhus Universitet 
Jesper er lektor i medievidenskab ved institut for Kommunikation og Kultur og vil fortælle om Digital Dannelse
Oplægget beskriver og diskuterer forholdet mellem almendannelse og digitale medier og søger at indkredse bibliotekernes rolle som dannelsesinstitution i det nye mediemiljø.

15:15-15:30
Afslutning

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Digitale kontaktpersoner, it-vejledere, biblioteksansatte der hjælper borgerne med det digitale samt ledere

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 10. oktober 2019 - 10:00 - 15:30

Kontaktperson

Adresse

Vejle Bibliotek, salen
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle,
Danmark

Bemærkninger

Det anbefales at der deltager minimum een pr. bibliotek.

Tilmelding

Pladser i alt

100

Ledige pladser

17

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 25. september 2019 - 12:00

Deltagere

I alt 83 deltagere

Aalborg Bibliotekerne
Faxe Kommunes Biblioteker
LollandBibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Biblioteket Sønderborg
Roskilde Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Roskilde Bibliotekerne
Sorø Bibliotek
Greve Bibliotek
Aabenraa Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Struer Bibliotek
Horsens Bibliotek
Horsens Bibliotek
Skanderborg Bibliotek
Middelfart Bibliotek
Nyborg Bibliotek
Odder Bibliotek