Foto: Digitaliseringsstyrelsen

Digitalt landsmøde 2019

Torsdag, 10. oktober 2019 - 10:00
Vejle

I efteråret 2019 inviteres de digitale kontaktpersoner atter til digitalt landsmøde, hvor hovedformålet med dagen er at give en aktuel status på folkebibliotekernes statslige samarbejder.

Tovholdergruppen for den nationale kompetenceudvikling sætter både Slots- og Kulturstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen stævne, for at dykke ned i status for handleplanen og bibliotekernes rolle heri, i forhold til det overordnede mål om at bidrage til at gøre borgere og virksomheder endnu mere it-parate.  Dagen indeholder desuden oplæg fra Anna de Boer fra Frederiksberg Bibliotek, som er nystiftet medlem af Dansk IT. Vi skal høre om hendes arbejde ind i Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor. Jesper Tække http://jespertaekke.dk/  vil slutte dagen med et oplæg om Digital Dannelse. Jesper er lektor i medievidenskab ved institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Jesper forsker i samspillet mellem det sociale og kommunikationsmedier.

PROGRAM:
10.00 - 10.15        
Ankomst, morgenbrød og kaffe

10.15 - 10.20
Velkomst
Kort velkomst og dagens program ved tovholderne for den nationale kompetenceudvikling

10.20-10.40:
Slots- og Kulturstyrelsen og samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen
Organisering samt status på samarbejdet omkring Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
Den digitale kontaktperson og dennes opgaver.
Ved Kamma Kirk Sørensen fra Slots- og Kulturstyrelsen

10:40-11:30
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Ved Sekretariatsleder Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen

  • MitID
  • Sikkerdigital.dk
  • Cyber Scams
  • Nyt om Demo borger.dk

11:30-11:45
Pause

11:45-12:10
Erhvervsstyrelsen ved Tanja Louise Weis, Ekstern konsulent
Status på virksomheder og foreningers tilgang til det digitale Danmark. Kommende tilbud til bibliotekerne.

12.10-12:30
Din rolle som formidler af offentlige digitale tilbud

- samtaler ved bordene og i plenum

12:30-13.15
Frokost

13:15-14:00
Anna de Boer, Frederiksberg Bibliotek og medlem af Dansk IT's udvalg for it i den offentlige sektor
Anna fortæller om sit arbejde i udvalget for it i den offentlige sektor

14:00-14:15
Pause med kaffe

14:15-15:15 
Jesper Tække, Aarhus Universitet 
Jesper er lektor i medievidenskab ved institut for Kommunikation og Kultur og vil fortælle om Digital Dannelse
Oplægget beskriver og diskuterer forholdet mellem almendannelse og digitale medier og søger at indkredse bibliotekernes rolle som dannelsesinstitution i det nye mediemiljø.

15:15-15:30
Afslutning

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Målgruppe

Digitale kontaktpersoner, it-vejledere, biblioteksansatte der hjælper borgerne med det digitale samt ledere

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 10. oktober 2019 - 10:00 - 15:30

Kontaktperson

Adresse

Vejle Bibliotek, salen
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle,
Danmark

Bemærkninger

Det anbefales at der deltager minimum een pr. bibliotek.

Tilmelding

Pris

100,00 kr.

Pladser i alt

100

Ledige pladser

29

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 25. september 2019 - 12:00

Deltagere

I alt 71 deltagere

Struer Bibliotek
Horsens Bibliotek
Horsens Bibliotek
Skanderborg Bibliotek
Hjørring Bibliotekerne
Middelfart Bibliotek
Nyborg Bibliotek
Odder Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Stevns Bibliotekerne
Morsø Folkebibliotek
Københavns Biblioteker
Varde Bibliotek
Hvidovre Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Varde Bibliotek
Tønder Kommunes Biblioteker
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Ikast-Brande Bibliotek
Varde Bibliotek
Fredensborg Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne