Digitalt landsmøde (VEST)

Tirsdag, 13. juni 2017 - 9:30
Vejle

SÅ er det tid til årets landsmøde for digitale kontaktpersoner, it-vejledere og andre interesserede! Den længe ventede handleplan under Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er nu klar. I handleplanen angives der konkrete områder hvor bl.a. bibliotekerne i hele landet kan hjælpe og spille en vigtig rolle i at vi i det offentlige, samlet set, lykkedes med at udfolde og udleve digitaliseringsstrategien.

Tovholdergruppen for den nationale kompetenceudvikling sætter derfor både Slots- og Kulturstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, KL og ansatte ved folkebibliotekerne stævne, for at dykke ned i handleplanens indhold og bibliotekernes rolle heri, i forhold til det overordnede mål om at bidrage til at gøre borgere og virksomheder endnu mere it-parate. Samtidig skal vi have inspiration til vores vigtige arbejde med at understøtte mindre it-parate borgere og virksomheder gennem vores undervisning og vejledning. Derfor har vi inviteret KL til at komme og fortælle om et nyt værktøj, som vi får inspiration til at anvende i vores praktiske arbejde og i mødet med borgerne.

PROGRAM:
09.30 - 10.00        
Ankomst, morgenbrød og kaffe

10.00 - 10.10        
Kort velkomst og dagens program ved tovholderne for den nationale kompetenceudvikling

10.10-10.25:
Samarbejdet mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.
Organisering samt status på samarbejdet omkring Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Ved Ole Olesen-Bagneux fra Slots- og Kulturstyrelsen

10:25-12:15
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: Handleplanen og bibliotekernes rolle heri
Ved Sekretariatsleder Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen

Del 1:Status på Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor langt er vi i forhold til den aktuelle bølge og bibliotekernes rolle i den helt nye handleplan.
Samt kort opsamling på fællesmøder for borgerservice og biblioteker afholdt ved Digitaliseringsstyrelsen i efteråret 2016

Ca. 11:15-11:30: Kort pause

Del 2: Summemøde ved bordene og efterfølgende opsamling i plenum:
Hvad betyder den nye handleplan for mit eget arbejde? Hvad kan jeg konkret gå hjem og gøre i forhold til at understøtte handleplanen?

12:15-13:00 Frokost

13:00-15:15
Workshop ved KL: inspiration og værktøjer til eget arbejde - det fælleskommunale servicedesignværktøj
Den øgede digitalisering stiller krav til kommunernes digitale løsninger, så borgerne oplever en sammenhængende, helhedsorienteret og tilgængelig service.
For at imødekomme disse behov, har KL sammen med kommunerne udviklet det fælleskommunale servicedesignværktøj, der sikrer at borgeren er i centrum når kommunen skal udvikle sine digitale tilbud.
Flere kommuner har allerede gode erfaringer fra arbejdet med servicedesign.
Tilgangen gør det lettere at udpege, hvor kommunen skal effektivisere sine digitale løsninger – eller den service der leveres rundt om den.
Ved hjælp af borgernes input får kommunen mulighed for at kvalificere og levere en bedre digital service.
Det er vigtigt at sætte borgeren i centrum og se på hele servicerejsen, og samtidig fastholde fokus på en effektiv udførelse af opgaverne. Derved kan borgere og virksomheder møde en kommunal service, der både er sammenhængende, helhedsorienteret og tilgængelig for alle.

Flemming Engstrøm og Anne-Sofie Thomsen kommer fra KL’s program for Sammenhængende Digital Borgerservice og fortæller om det fælleskommunale servicedesignværktøj.
Første del vil omhandle hvordan kommunerne kan få et udefra-ind perspektiv, og hvordan værktøjet kan anvendes.
I anden del efter pausen skal I afprøve dele af værktøjet, så I får en fornemmelse for anvendelsesmulighederne

15:15-15:30 Evaluering og afrunding ved tovholderne

BEMÆRK:
Som noget helt nyt har vi valgt at dele os op i øst og vest - der vil derfor være en tilsvarende dag på Roskilde Bibliotek d. 6. juni.
Ønsker du at melde dig til i Roskilde, så læs mere her

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Målgruppe

Digitale kontaktpersoner, it-vejledere og andre interesserede

Det praktiske

Afholdes

Tirsdag, 13. juni 2017 - 9:30 - 15:30

Kontaktperson

Adresse

Vejle Bibliotek, salen
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle,
Danmark

Bemærkninger

Bemærk der vil være en tilsvarende dag på Roskilde Bibliotek d. 6. juni

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag, 6. juni 2017 - 23:00

Deltagere

I alt 29 deltagere

Tønder Kommunes Biblioteker
Brønderslev Bibliotek
Aabenraa Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Nyborg Bibliotek
Skanderborg Bibliotek
Vejen Kommunes Biblioteker
Silkeborg Bibliotekerne
Vejen Kommunes Biblioteker
Middelfart Bibliotek
Syddjurs Bibliotek
Middelfart Bibliotek
Ærø Folkebibliotek
Hedensted Bibliotekerne
Thisted Bibliotek
Thisted Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Mariagerfjord Bibliotekerne
Horsens Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Randers Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Tønder Kommunes Biblioteker