Gymnasiebetjening på nye måder

Onsdag, 7. juni 2017 - 9:30
Vejle

Mange folkebiblioteker har betjeningsaftaler med gymnasier – flere af dem opsiges nu, fordi gymnasierne skal spare. Det kan betyde, at biblioteker og gymnasier skal i gang med en gentænkning af samarbejdet. Derfor har Vejle Bibliotekerne inviteret tre folkebiblioteker, som alle arbejder målrettet med gymnasiebetjening, til at komme og fortælle om deres arbejde og erfaringer. Som inspiration for andre folkebiblioteker, der vil i gang med at tænke nyt. Dagen sluttes af med et oplæg fra DEFF om deres arbejde med licenser og strategi.

Kl. 10.00
Velkommen

Kl. 10.10 – 11.00
Ny model i Tønder: Relevans, Kontinuitet, Relationer og Forberedelsestid
Ved Lars S. Laursen, Tønder Kommunes Biblioteker

Lars fortæller om arbejdet med et nyt koncept for serviceringen af gymnasieelever (biblioteksorientering). Erfaringerne på begge sider har vist, at den ”klassiske” måde at orientere om bibliotekets tilbud ikke fungerer efter hensigten. Eleverne sidder passivt og modtager store mængder information om alle bibliotekets fortræffeligheder og kommer derefter med på en rundvisning i huset. Det nye koncept er et forsøg på at gøre tilbuddet til gymnasierne meningsfuldt for begge parter og hviler på fire ben: Relevans, Kontinuitet, Relationer og Forberedelsestid.

Herudover præsenterer Lars erfaringer fra Tønder Kommunes Bibliotekers deltagelse i DDB pilotprojektet ”Formidling af digitale licenser”, hvor netop gymnasieelever var målgruppen. Her vil overskrifterne bl.a. være: ”Synlighed og tilstedeværelse”, ”Den personlig relation”, ”Opkvalificering af bibliotekspersonalet” og ”Tovholderfunktionen”.

Lars S. Laursen er ansat som digital kommunikationsmedarbejder hos Tønder Kommunes Biblioteker og har tidligere arbejdet som gymnasielærer i en længere årrække.

Kl. 11.00-11.10
Kort pause

Kl. 11.10-12.00
Synergi mellem folkebibliotek og campus
Ved Anders Kragh Sørensen, Køge Bibliotekerne

Anders præsenterer en række anbefalinger til hvordan, folkebiblioteker og uddannelsesbiblioteker kan samarbejde med undervisere og studerende med det mål for øje at give de studerende et studietilbud, der øger trivsel og gennemførelse af uddannelsen. Et element, der går igen i anbefalingerne er bibliotekaren som den neutrale facilitator mellem studerende og undervisere. I denne sammenhæng har biblioteket og dets vidensressourcer en opgave som det 3. sted, hvor de studerende kan udfolde sig fagligt, kreativt og socialt – et forum for studieliv på deres egne præmisser.

De fire hovedanbefalinger er Samarbejde mellem undervisere og biblioteker, Kommunikation med de studerende, Studiemiljø samt Netværk og videndeling

Anders Kragh Sørensen har været projektleder på forløbet og arbejder som bibliotekar ved Køge Bibliotekerne.

Kl. 12.00-12.45
Frokost

Kl. 12.45-13.30
Biblioteket som arena for viden og læring
Ved Ditte Schjødt Svensson, Silkeborg Bibliotekerne

Silkeborg Bibliotekernes primære fokus inden for læringsområdet ligger på børn og unge. I samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner skaber og tilbyder vi en bred vifte af læringsaktiviteter lige fra videns- og informationssøgning over digital dannelse og til læringsforløb inden for litteratur. Vi har eksperimenteret med nye samarbejdsmodeller og udviklet nye understøttende læringstilbud i tæt samarbejde med byens ungdomsuddannelser og vil i de kommende år bygge oven på disse erfaringer i det nye Campus Bindslevs Plads, hvor Silkeborg Kommune og 7 uddannelses- og kulturinstitutioner både gentænker, udvikler og samskaber bydelens funktioner og partnernes roller i et fremtidigt permanent partnerskab.

Ditte Schjødt Svensson er teamkoordinator for Team Læring på Silkeborg Bibliotekerne

Kl. 13.30-13.45
Pause

Kl. 13.45-14.45
DEFF – licenser og ungdomsuddannelsesområdet
Ved Dyveke Sijm og Lars Andersen, Danmarks Elektronisk Fag- og Forskningsbibliotek

Dyveke  og Lars fortæller om DEFF, med perspektiv  på  betjeningen af ungdomsuddannelser og DEFF’s strategi, der bl.a. involverer gymnasieområdet (http://www.deff.dk/strategi-og-samarbejde/strategi-2016-2019-aabenhed-adgang-og-deling/).

Dyveke Sijm er teamkoordinator for licensområdet ved DEFF sekretariatet. Lars Andersen er licensforhandler og tovholder for DEFF’s licensnetværk for ungdomsuddannelsesinstitutioner.
 

Kl. 14.45-15.00
Afrunding
ved Judith Benz Therkelsen, Vejle bibliotekerne

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Alle med interesse indenfor, der arbejder med eller har ansvar for bibliotekstilbud til ungdomsuddannelser.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 7. juni 2017 - 9:30 - 15:00

Adresse

Vejle Bibliotekerne
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle,
Danmark

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag, 1. juni 2017 - 10:00

Deltagere

I alt 36 deltagere

Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Middelfart Bibliotek
Aabenraa Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Haderslev Bibliotekerne
Haderslev Bibliotekerne
Vesthimmerlands Biblioteker
Nordfyns Gymnasium
Aalborg Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Holstebro Bibliotek
EUC Nord
Campus Vejle, Biblioteket
Randers Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Aalborg City Gymnasium
Vejen Kommunes Biblioteker
Vejen Kommunes Biblioteker
Holstebro Bibliotek