Livet i de åbne biblioteker

Torsdag, 12. juni 2014 - 9:30
Hellerup

De såkaldte ”åbne biblioteker” har efterhånden bredt sig til rigtig mange kommuner i landet og de fleste steder med stor succes. Borgerne benytter nu i stor stil bibliotekerne uden for den betjente åbningstid og afleverer og henter deres materialer på egen hånd. Men hvordan får vi brugerne til i endnu højere grad at tage husene til sig som deres egne og bruge dem som ramme for at udfolde deres egne idéer, projekter og initiativer.

På denne temadag vil vi blandt andet undersøge:

  • Hvordan kan man arbejde med de fysiske rammer, så de inviterer og appellerer til andre aktiviteter end klassiske transaktioner, der finder sted i biblioteket?
  • Hvordan kan vi med forskellige greb formidle til brugerne – også når vi ikke er i husene?
  • Hvordan kan vi understøtte en adfærd, der skaber værdi i det ubetjente bibliotek? Kan det digitale spille en rolle i den forbindelse?
  • Hvordan skaber vi rammer, der er attraktive at tage i brug for selvorganiserende grupper af borgere, der har deres egne idéer om, hvad et bibliotek er?
Program:

09.00-09.30: Ankomst og morgenmad

09.30-09.45: Velkomst og rammesætning af temadagen v/ Stig Grøntved Larsen

09.45–10.45: Det åbne biblioteks sociale aktiviteter - Et arkitekturpsykologisk perspektiv v/ Adfærdsspecialist Mille Sylvest, 3XN Arkitekter

Oplægget vil give en række konkrete bud på hvordan man kan skabe fysiske rammer, der bidrager til forekomsten af sociale aktiviteter. Herunder hvordan steder kan udformes så de fremstår inviterende og tilbyder mulighed for ophold og forskellige former for sociale interaktioner.

Mille er specialist i arkitekturpsykologi hos 3XN Arkitekter og skriver p.t. på en Ph.d. afhandling om sociale interaktioner i det byggede miljø.

10.45–11.00: Pause

11.00–12.00: Nudging på de åbne biblioteker – hvilken adfærd vil vi gerne skubbe til? v/ Adm. Direktør Line Groes, IS A BIRD

Oplægget vil give en introduktion til begrebet nudging samt en række konkrete nudging-metoder, der kan bruges til at skubbe til den ønskede adfærd. Udgangspunktet for oplægget vil være en strategisk afklaring af, hvad vi ønsker at opnå og hvordan man forbereder sin organisation til at arbejde med nudging. 

Line er en af landets førende nudging-eksperter og har bl.a. kørt et nudgning-forløb for Roskilde Bibliotekerne, der netop handlede om adfærd på åbne biblioteker.

12.00–12.45: Frokost

12.45–13.45: Formidling på afstand v/ Enhedsleder Marianne Grymer Bargeman, Børn, Unge og Information på SMK, Statens Museum for Kunst

På museerne har man en lang tradition for at formidle til de besøgende uden at kunne være i personlig kontakt med dem. De er dermed vant til at håndtere det vilkår vi på bibliotekerne er underlagt, når vi skal skabe vedkommende biblioteksoplevelser uden for den betjente åbningstid. På SMK har man arbejdet med at udvikle forskellige koncepter, der aktiverer museumsgæsterne og inspirerer dem til selv at gå på opdagelse i udstillingerne. Marianne Grymer Bargeman vil fortælle om deres tiltag, og om hvordan de arbejder med formidling på SMK.

13.45 – 14.00: Pause

14.00 – 15.00: Når Borgerne selv skaber kultur v/ Kulturkoordinator Niels Ladefoged, Osram Huset, Københavns Kommune

I Osramhuset på Nørrebro arbejder man med konceptet Kulturskaberne, et ”kulturelt værksted”, hvor man som borger, har mulighed for at få vejledning og støtte til idéudvikling, planlægning og afvikling af sine egne kulturarrangementer. 

Oplægget vil dreje sig om, hvordan man som kulturinstitution skaber de bedste rammer for at borgernes kan realisere deres egne initiativer. Hvordan bliver man sjov at ”lege med” for borgerne, hvordan kommer man overhovedet i gang, og hvad skal der til for at projekterne bliver hjulpet godt undervejs. 

Bemærk starttidspunkt!

Se de generelle retninglinier for deltagelse i kurser/temadage på Gentofte Centralbibliotek her


 

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle biblioteksansatte med interesse for åbne biblioteker.

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 12. juni 2014 - 9:30 - 15:00

Adresse

Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Heldagstemadag. Der serveres morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding

Pris

700,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag, 5. juni 2014 - 10:00

Deltagere

I alt 66 deltagere

Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Gribskov Kommunes Biblioteker
Slagelse Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Slagelse Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Københavns Biblioteker
Vordingborg Bibliotekerne
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Køge Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Allerød Biblioteker
Hillerød Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne