Temadag "Unge uden ungdomsuddannelse"

Onsdag, 31. august 2011 - 10:00
Herning

 

Denne temadag sætter fokus på unge, der på den ene eller anden måde har svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse: Hvem er de? Hvad har de gang i? Hvordan kommunikerer man med dem? Hvad er deres behov?

I forlængelse heraf sættes fokus på, hvilken rolle biblioteket kan spille i forhold til denne gruppe af unge og på, hvordan biblioteket kan støtte op om den unge med relevante tilbud og services.

Lektor ph.d. Ulla Højmark Jensen fra DPU vil binde dagen sammen med indlæg af teoretisk og praktisk karakter med det mål at give ny viden og konkret input til deltagerens lokale biblioteksarbejde.

Undervejs vil Lisbeth Galtung, cand.pæd. i pædagogisk antropologi og projektmedarbejder ved ÅKB, inspirere deltagerne med et oplæg omkring arbejdet med målgruppen i projektet ”Unge Uden Ungdomsuddannelse”.

Endelig vil vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning give indblik i deres arbejde omkring unge og uddannelse og samtidig pege på diverse e-redskaber, som er relevante i forbindelse med bibliotekets betjening af unge.

Dagen er arrangeret i samarbejde med KKB og er en del af overbygningsprojektet ”Man kan ikke undgå en uddannelse, mand!” – en indsats for unge uden ungdomsuddannelse støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Tilmelding sker via centralbibliotek.dk efter "først til mølle" princippet.

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Målgruppe

Biblioteksansatte på biblioteker i CB-område Midtjylland.

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 31. august 2011 - 10:00 - 16:00

Underviser

Lektor Ulla Højmark Jensen

Kontaktperson

Adresse

Biblioteket i Herning
Brændgårdvej 2
7400 Herning,
Danmark

Bemærkninger

TEMADAGEN ER AFLYST PGA. FOR FÅ TILMELDTE

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag, 1. august 2011 - 12:00

Deltagere

I alt 4 deltagere

Viborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne