Unge uden ungdomsuddannelse

Torsdag, 25. august 2011 - 10:00
København S.

Temadag for biblioteksansatte i København/ Region Hovedstaden

Undervisere:

  • DPU, lektor, ph.d Ulla Højmark Jensen
  • Lisbeth Galtung, cand.pæd. i pædagogisk antropologi og projektmedarbejder ÅKB
  • UU-vejledere fra København
Indhold

Denne temadag sætter fokus på unge, der på den ene eller anden måde har svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse: Hvem er de? Hvad har de gang i? Hvordan kommunikerer man med dem? Hvad er deres behov?

I forlængelse heraf sættes fokus på, hvilken rolle biblioteket kan spille i forhold til denne gruppe af unge og på, hvordan biblioteket kan støtte op om den unge med relevante tilbud og services.

Lektor ph.d. Ulla Højmark Jensen fra DPU vil binde dagen sammen med indlæg af teoretisk og praktisk karakter med det mål at give ny viden og konkret input til deltagerens lokale biblioteksarbejde.

Undervejs vil Lisbeth Galtung, cand.pæd. i pædagogisk antropologi og projektmedarbejder ved ÅKB, inspirere deltagerne med et oplæg omkring arbejdet med målgruppen i projektet ”Unge Uden Ungdomsuddannelse”.

Endelig vil vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning give indblik i deres arbejde omkring unge og uddannelse og samtidig pege på diverse e-redskaber, som også er relevante i forbindelse med bibliotekets betjening af unge.

Dagen er arrangeret i samarbejde med Herning Bibliotekerne og er en del af overbygningsprojektet ”Man kan ikke undgå en uddannelse, mand!” – en indsats for unge uden ungdomsuddannelse støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Kurset er primært for biblioteksansatte i Københavns Kommune, men der er 7 pladser for interesserede fra Hovedstadsregionen 

 

Tilmelding sker til: Gunhild Søndergaard gsoend@kff.kk.dk og fordeling er efter ”først til mølle” princippet. 

 

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Målgruppe

Ansatte i Region Hovedstaden

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 25. august 2011 - 10:00 - 16:00

Underviser

Kontaktperson

Adresse

Kvarterhuset, Salen
Jemtelandsgade 3
2300 København S.,
Danmark

Bemærkninger

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag, 15. august 2011 - 16:00