Arrangementsnetværk for Fyn er arrangementssamarbejde, hvor de fynske biblioteker deler viden om og ideer.

Dette netværk er sat i bero. Har Du spørgsmål eller ønsker om, at netværket skal genoptages

Roskilde, 3. marts 2011

Afsluttende Next Practice-konference på Roskilde Bibliotekerne, hvor deltagerne fra Innovatøren II præsenterer deres innovationsstatus på projekter og uddyber refleksioner over innovationsforløbets effekt. Her indbydes en bred kreds bl.a. ledere fra de forskellige implicerede institutioner. Forventet merværdi: Next Practice

Kom og hug alle de gode idéer!

Bemærk: tilmelding sker via www.roskildebib.dk/kurser! (her finder du også det endelige program).

 

Sider

Abonnér på RSS - arrangementsvirksomhed