Foto: colourbox.dk
Hellerup, 4. oktober 2018

Ambassadørnetværket for folkebibliotekernes digitale produkter inviterer til temadag:

Foto: colourbox.dk
Vejle, 2. oktober 2018

Ambassadørnetværket for folkebibliotekernes digitale produkter inviterer til temadag:

Vejle, 5. april 2016

Temadag med fokus på licensområdet. Dagen vil være en blanding af produktpræsentationer og faglige temaer.

Program:

Kl. 09.30-10.00
Ankomst, morgenbrød og kaffe/te

Hellerup, 6. april 2016

Temadag med fokus på licensområdet. Dagen vil være en blanding af produktpræsentationer og faglige temaer.

Herning, 26. september 2014

Nyt netværkstilbud til projektledere på biblioteker i CB-område Midtjylland!

Herning, 19. september 2013

AFLYST - pga. for få tilmeldte.

Hvordan sikrer vi projektforankring i projektet og ved overgang til drift, så vi styrker vores evne til at udnyttet projektets leverancer?

Roskilde, 1. juni 2010

Roskilde Centralbibliotek ønsker at fremme debatten om projektkultur versus udviklingsmetoder, herunder sikre den faglige sparring om procesfacilitering og andre læringsplatforme, der er med til at bringe en refleksiv og innovativ tankegang ind i vores arbejde med biblioteket.

Det handler om "driftig udvikling" og ERFA-netværk for projektledere, facilitatorer og innovatører er derfor tænkt som en konkret erfaringsudveksling med fokus på - så at sige - de næste projekter frem for de netop afsluttede.

17. juni 2010

Workshop i Slagelse om Social Innovation v. Jeppe Debois Baandrup, Udviklingschef på Slagelse Bibliotekerne.

Der er stadig ledige pladser på denne workshop, læs mere og tilmeld dig hvis du tror at dit biblitotek trænger til nye syn på omverdenen.

Tilmelding på: roskildebib.dk/kurser

Sider

Abonnér på RSS - digitale produkter