Early literacy handler om at understøtte børns sprogtilegnelse og nysgerrighed i forhold til at
sætte ord på verdenen. Ved at arbejde målrettet med området, får børn de bedste

Abonnér på RSS - førskole indsats