aalborg, 14. juni 2016

Inspiration for IT-formidlere om nye gadgets, wearables, apps og aktivitetsapps mm.

Vejen, 29. maj 2013

Mødets tema er bibliotekernes "synlighed og fremtid" - med særligt fokus på:

At gøre biblioteket synligt som ressource og samarbejdspartner inden for den kommunale organisation

Multimediedepotet er på stand by.
Vi gør status over, hvad tilbudet skal indeholde fremover.

 

Nyborg, 9. november 2010
Biblioteksledermøde 2010

Tema: Biblioteker i forandring - nye roller, organisering og udfordringer


Den digitale udvikling og borgernes forventninger til - og brug af - fysiske og digitale kultur- og læringstilbud vil fremadrettet øge kravene til de services, bibliotekerne udvikler samt hvor og hvordan disse services tilbydes borgerne. 

Middelfart, 28. maj 2010
Sønderborg, 21. september 2010

Dagsorden for biblioteksledermøde i CB-området tirsdag den 21.9.2010 kl. 10-15 på Alsion, Sønderborg, lokale M301

Sider

Abonnér på RSS - gadgets