Denne gruppe er for alle fynske biblioteksansatte og andre interesserede, som vil komme med input til samarbejdsprojekter, indsatser og lignende mellem de fynske biblioteker.

Herning, 2. januar 2010

STATUS
Herning Bibliotekernes markedsføringsprojekt er endnu ikke afsluttet. Efter sommerferien sætter vi gang i flere aktiviteter, således at nye studerende fra starten kender vores tilbud. Trykkeriet er lige nu i gang med at trykke vores materiale til efter sommerferien.

Greve, 2. januar 2010

Greve Bibliotek har ligesom mange andre biblioteker i Danmark hvert år i sommerferien et tilbud til børn i folkeskolen som går på, at børnene læser og anmelder 5 bøger +/- og får til gengæld en præmie i form af en bog. Hidtil har hvert bibliotek selv været ansvarligt for udvikling, planlægning og afvikling af ’Sommerbogen’, herunder markedsføring. Projektet er inspireret af en studietur til Canada, og har udgangspunkt i et ønske om at udvikle et nationalt markedsføringskoncept som kan anvendes og tilpasses lokalt af landets biblioteker til at markedsføre ’Sommerbogen’.

Brønderslev, 2. januar 2010

”Biblioteket en del af livet – gennem hele livet” er udgangspunktet for Brønderslev Bibliotek, og vi vil arbejde med at se biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem livet på forskellige tidspunkter og på forskellige måder, får nogle tilbud om at have kontakt til biblioteket. Derfor vil vi påbegynde arbejdet med at gruppere de mere specielle bibliotekstilbud ud fra ”livstråden”, for herigennem at skabe overblik og få ideer til at udvikle biblioteket sådan, at der er varierede tilbud til alle aldre.

Sider

Abonnér på RSS - Ideudvikling