Kursus i grafisk facilitering
Roskilde, 11. maj 2016

Vores hverdag er fyldt med teksttunge rapporter, mails, manualer og tætpakkede Power Points. Lær grafisk facilitering og få enkle, visuelle værktøjer til at styrke videndeling og samskabelse i tværfaglige teams og undervisning.

Roskilde, 1. juni 2010

Roskilde Centralbibliotek ønsker at fremme debatten om projektkultur versus udviklingsmetoder, herunder sikre den faglige sparring om procesfacilitering og andre læringsplatforme, der er med til at bringe en refleksiv og innovativ tankegang ind i vores arbejde med biblioteket.

Det handler om "driftig udvikling" og ERFA-netværk for projektledere, facilitatorer og innovatører er derfor tænkt som en konkret erfaringsudveksling med fokus på - så at sige - de næste projekter frem for de netop afsluttede.

Sider

Abonnér på RSS - møder