Hellerup, 15. februar 2011

Temadagen er en inspirationsdag.
Vi vil høre en række eksterne oplægsholdere afdække følgende emner:

Hellerup, 1. april 2011

Den sidste læsevaneundersøgelse blev foretaget for 10 år siden, men hvordan ser det ud i dag? Hvor meget læser børn i deres fritid og hvad kendetegner, de bøger, de selv vælger? Hvad læser piger og drenge og er der forskel på etnisk danske og børn med indvandrerbaggrund?

Det er nogle af de spørgsmål dette foredrag vil besvare med afsæt i Center for Børnelitteraturs aktuelle læsevaneundersøgelse for de 9-12årige.

Viborg, 2. januar 2010

Det formodes at det i fremtiden vil blive endnu sværere at tiltrække unge til bibliotekerne,
hvis der ikke gøres en ekstra indsats nu. På baggrund af dette stilles følgende problemformulering:
Hvordan kan Viborg Bibliotekerne i fremtiden tiltrække flere unge i alderen 15-19 år?

 

Bilag kan findes på denne side: https://public.me.com/coolkasper

 

Svendborg, 2. januar 2010

Alle ved at de unges medie bl. a er Youtube. Det vil derfor være spændende og nyttigt for bibliotekerne at gøre erfaringer med mediet og undersøge, om det kan bruges i markedsføringssammenhæng af bibliotekerne. Formålet har været, at vise andre sider af biblioteket og udfordre den måde bibliotekerne bliver opfattet på. At vise, at alt kan ske på biblioteket og, at alle er velkomne.

Middelfart, 2. januar 2010

"Musik i Ejby"

Projektforslagets mål:

At gøre det lokale samfund bevidst, at biblioteket kan bruges og benyttes til så meget andet og mere end blot det at låne bøger. Dels er mange ikke klar over, hvor mange andre slags materialer, man kan låne, og dels ønsker vi, at Ejby Bibliotek også benyttes som et lokalt forsamlings/kulturhus til diverse arrangementer og aktiviteter.

Modellen bliver: ”Don´t tell it – show it!”

Der vælges et overordnet tema, som gør det konkret at arbejde videre. Temaet bliver MUSIK.

Hellerup, 29. november 2010
 

Temadagen med fokus på unges læsning af andre unge forfattere og på unges lyst til selv at fortælle og skrive!

 

Oplægsholdere:

Sider

Abonnér på RSS - Præsentationsværktøjer