EBSCO Hobby Bases

Denne beskrivelse dækker samlet over følgende produkter:
Auto Repair Reference Center
Small Engines Reference Center

Vejle, 19. december 2013

Lær at udnytte alle de nye funktioner, når din bibliotekshjemmeside overgår til DDB CMS.

Hellerup, 9. januar 2014

Bemærk at kurset dubleres den 14. januar - se mere her

Vejle, 13. september 2013

- Migrering af indhold til DDB CMS

OBS - WORKSHOPPEN ER FYLDT

Vejle, 12. september 2013

- Migrering af indhold til DDB CMS

 

Hellerup, 16. august 2012

En formiddag hvor vi drøfter bibliotekernes muligheder i TING-fællesskabet.

I 2010 gik de første TING-baserede websites i luften og siden da er adskillelige ding.TING-sites skudt op. I dag tæller TING-fælleskabet over 30 bibliotekspartnere og en lang række leverandørpartnere og der arbejdes i dag på en version 2 af ding.TING (DING.2tal).

Kom med jeres egen historie om hvordan I arbejder med TING og bliv inspireret eller vejledt af de andre på mødet. Dagens program er 3-delt og afsluttes med frokost.

Vejle, 30. maj 2012

En temadag med fokus på et biblioteks daglige drift af en D!ng-hjemmeside, hvordan samarbejdet omkring TING fungerer, samt den snarlige overgang til version 2 af D!ng. Bibliotekerne indtræder i ding-samarbejdet med hver deres forudsætninger - dagen her med til at kaste lys over, hvordan vi alle kan bidrage på flere niveauer.

PROGRAM:

Herning, 5. december 2011

Mange biblioteker overvejer i øjeblikket hvorledes de skal forholde sig til TING. Skal TING bruges som værktøj eller skal der findes en anden løsning?

  • Hvad er TING egentlig?
  • Hvad vil det sige at være TING partner?
  • Hvad koster det af ressourcer at gå med i TING?
  • Er TING en løsning på de overvejelser, mit bibliotek går med omkring digital formidling

På denne temadag vil vi få belyst temaet fra forskellige synsvinkler.

10. december 2009
TING lægger op til et paradigme skift om, hvordan bibliotekets hjemmesider fungerer. Vi har mange gode kilder, men vores systemer til at formidle dem, modsvarer ikke den vej udviklingen peger.

Sider

Abonnér på RSS - reparationsmanualer