10. februar 2016

Den. 23. maj 2016 lægger den Blå Planet rammer til en konference, hvor der sættes fokus på tværkommunal samskabelse og samarbejdsdreven innovation.

Herning, 23. september 2014

Så er der åbent for tilmelding til efterårets kompetenceudviklingsforløb inden for det regionale indsatsområde Servicedesign.

Den Fynske Tones materialevalgsgruppe er en teoretisk gruppe, som har til hensigt at bidrage med rationelle løsningsforslag og modeller, hvorpå de fynske biblioteker kan indgå i et tættere samarbejde indenfor materialevalget og skabe et større flo

København S., 25. august 2011

Temadag for biblioteksansatte i København/ Region Hovedstaden

Undervisere:

  • DPU, lektor, ph.d Ulla Højmark Jensen
  • Lisbeth Galtung, cand.pæd. i pædagogisk antropologi og projektmedarbejder ÅKB
  • UU-vejledere fra København
Indhold

Denne temadag sætter fokus på unge, der på den ene eller anden måde har svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse: Hvem er de? Hvad har de gang i? Hvordan kommunikerer man med dem? Hvad er deres behov?

Sider

Abonnér på RSS - Strategisk samarbejde