Foto: colourbox.dk

Workshop om musikstrategi (øst)

Onsdag, 24. maj 2017 - 10:00
Hellerup

Musikområdet er kommet i fornyet fokus på de danske folkebiblioteker. Den teknologiske udvikling har grundlæggende forandret måden musik distribueres på i dag, hvilket også har udfordret måden vi laver musikbiblioteker på. Ligesom alle de øvrige aktører, der er involverede i produktion, distribuering og formidling af musik, må også bibliotekerne tage op til overvejelse, hvad vores rolle er på musikområdet, og hvordan vi fremover vil skabe værdi for borgerne i vores arbejde med musikformidling.

På denne workshop vil vi arbejde med dels at kortlægge det landskab vi på bibliotekerne bevæger os i, når vi formidler musik og dels at formulere hvordan musikken kan spille sammen med og understøtte det enkelte biblioteks strategiske målsætninger. Undervejs vil der være indlagt inspirationsoplæg, der kan bidrage med nye perspektiver på bibliotekernes strategiske situation.

Hvert bibliotek skal deltage med én leder og én fagmedarbejder på workshoppen, som begge hver især tilmelder sig her på siden. Det er derfor vigtigt, at man ved tilmelding sikrer sig, at en leder/fagmedarbejder fra egen organisation også tilmelder sig/har tilmeldt sig.

Der afholdes en tilsvarende workshop i Vejle 22. maj 2017

Program:

Kl. 09.30    Ankomst og morgenmad

Kl. 10.00    Velkomst og introduktion til dagens program

Kl. 10:15    Musiksamlingen har 120bpm!
Oplæg ved bibliotekschef John Larsen, Odsherred Kommune

Om at tænke musikken som en del af bibliotekets kerne og en central del af formidlingen.

Kl. 11.00    Pause

Kl. 11.15    Introduktion til arbejde med strategiskabelon

Kl. 11.45    Kortlægning 1: Et blik indad på de tilbud biblioteket i dag møder sine bruger med

Kl. 12.15    Kort sparringsrunde 

Kl. 12.30    Frokost

Kl. 13.15    Kortlægning 2: Et blik udad på lokalområdet biblioteket opererer i

Kl. 13.45    Kort sparringsrunde

Kl. 14.00    Biblioteker og musik - hvad nu?

Oplæg ved seniorrådgiver Michael Radmer Johannisson, Seismonaut
Michael vil i sit oplæg tage afsæt i det helt grundlæggende spørgsmål: hvilken værdi skaber musik i samfundet i dag, og på hvilke måde kan biblioteket bidrage hertil? Vi vil i oplægget således tage turen fra det store billede og derefter zoome ind på, hvordan biblioteket kan tydeliggøre den værdi, der bliver skabt gennem systematisk indsamling af viden og dokumentation.

Michael Radmer Johannisson er senoirkonsulent i rådgivningsvirksomheden Seismonaut og underviser i evaluering og effektvurdering på kulturområdet. Han er uddannet cand.soc i virksomhedsstudier og performance-design fra RUC og har erfaring som udøvende musiker, komponist, koncert- og eventarrangør og rådgiver.

Kl. 14.45    Pause

Kl. 15.00    Ny strategisk retning? Hvor vil vi hen musikbiblioteket? 

Kl. 15.45    Check ud

Kl. 16.00    Tak for i dag!

Arrangementet er en del af centralbibliotekernes fælles nationale indsats på musikområdet.
Der afholdes workshops 22. maj (Vejle) og 24. maj (Gentofte) samt inspirationsseminarer 19. juni (Vejle) og 21. Juni (Roskilde).

 

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Musikmedarbejdere og ledere

Det praktiske

Afholdes

Onsdag, 24. maj 2017 - 10:00 - 16:00

Adresse

Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Bemærkninger

Heldagsworkshop inklusiv morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe. Deltagelse er gratis.

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 17. maj 2017 - 10:00

Deltagere

I alt 26 deltagere

Rudersdal Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Vordingborg Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker
Vordingborg Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Rødovre Kommunebiblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Dragør Bibliotekerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Dragør Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Slagelse Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Biblioteket Frederiksberg